Image gallery
 
Оксана Неживенко, Катедра по финанси в Националния киевски университет
[close]