Image gallery
 
Д-р Мартин Йирушек, преподавател по енергийна сигурност в Университета в Бърно
[close]