Image gallery
 
Миша Попович, научен сътрудник в Института за демокрация (Societas Civilis) и Драган Копривица, изпълнителен директор на Центъра за демократичен преход в Подгорица
[close]