Image gallery
 
Д-р Атанас Русев, научен сътрудник, програма Сигурност на Центъра за изследване на демокрацията (ляво) и д-р Мария Йорданова, директор, Правна програма на Центъра за изследване на демокрацията (дясно)
[close]