Image gallery
 
Д-р Атанас Русев, научен сътрудник (ляво) и Тихомир Безлов, главен експерт (дясно), програма Сигурност на Центъра за изследване на демокрацията
[close]