Image gallery
 
От ляво на дясно: г-жа Даниела Александрова, съдия в Софийски районен съд, г-н Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията и Старши комисар д-р Благородна Макева, заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“
[close]