Image gallery
 
От ляво на дясно: г-жа Виолета Герасимова, полицейски инспектор, Главна дирекция „Национална полиция“, г-жа Радостина Павлова от Център за правна помощ „Глас в България“ и г-н Емил Коен, председател на „Маргиналия“
[close]