Image gallery
 
Г-жа Даниела Александрова, съдия в Софийския районен съд и г-жа Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията
[close]