Image gallery
 
От ляво на дясно: г-жа Деница Сачева, експерт във фондация „Интелдей“, г-жа Александра Попова, експерт „Набиране на средства и комуникации“ в Съвета на жените – бежанки в България и г-жа Диляна Маркова, експерт „Международни програми и застъпничество“ във фондация „Асоциация Анимус“
[close]