Image gallery
 
От ляво на дясно: Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, проф. Хеда Гиртсен от Факултета по криминология и социология на правото на Университета в Осло (Норвегия), д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията и прокурор Пламен Пачев от Върховната касационна прокуратура
[close]