Image gallery
 
От ляво на дясно: д-р Ида Навщад и проф. Хеда Гиртсен от Факултета по криминология и социология на правото на Университета в Осло (Норвегия), д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, прокурор Пламен Пачев от Върховната касационна прокуратура, Мариета Цолова, главен експерт в сектор „Социални дейности“ на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието и Анна Любенова от Фондация „Инициатива за здраве”
[close]