Image gallery
 
Миряна Илчева, изследовател в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, Андрей Момчилов, експерт, ИГА, Калин Ангелов, адвокат, Движение "Промена" и Валентин Иванов, гл. секретар на Българското затворническо сдружение за реабилитация
[close]