Image gallery
 
Презентацията на Мариета Цолова, главен експерт в сектор „Социални дейности“ на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието
[close]