Image gallery
 
От ляво на дясно: д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, прокурор Пламен Пачев от Върховната касационна прокуратура и Мариета Цолова, главен експерт в сектор „Социални дейности“ на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието
[close]