Image gallery
 
Г-жа Ана Караиванова, главен инспектор, Инспекторат към ВСС и г-н Христо Ангелов, заместник-министър на правосъдието
[close]