ЦИД - Новини http://www.csd.bg/ ЦИД - Новини bg 11.04.2021 Център за изследване на демокрациятаhttp://www.csd.bg/images/CSDLogo.JPGhttp://www.csd.bg/bg/ http://www.csd.bg/rss/rssfeed.php PHP script Подобряване на положението на пострадалите от престъпления и на взаимодействието между заинтересованите страни http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18399 2019-01-23 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18399 CSD Policy Brief No. 82: Измами с европейски средства в областта на земеделието: състояние и предизвикателства http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18403 2019-01-10 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18403 Наблюдение на операции по принудително връщане в България: Заключителен аналитичен доклад http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18400 2018-12-28 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18400 Стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18398 2018-12-21 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18398 Унифицирани стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18391 2018-12-19 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18391 Финансиране на организираната престъпност: фокус върху трафика на хора http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18397 2018-12-13 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18397 Противодействие на руската дезинформация и пропаганда в Молдова http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18384 2018-12-04 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18384 Децентрализация и демократизация на българския електроенергиен сектор: постигане на основните енергийни и климатични цели на Европейския съюз http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18371 2018-11-27 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18371 Европейската гаранция за младежта и нейното усвояване от ромската младеж в България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18364 2018-11-26 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18364 Рискове и перспективи за енергийната сигурност на Югоизточна Европа http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18367 2018-11-26 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18367