Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Копенхаген 2009: България, двойкаджията-отличник?
 
Постигането на споразумение по време на конференцията по изменението на климата в Копенхаген, която започва на 7 декември 2009 г., ще бъде трудно. Всеки от участниците е съгрешил по свой собствен начин: (1) главните защитници на обвързващо споразумение за борбата срещу изменението на климата - европейските страни (ЕС плюс Норвегия) и Япония, взети заедно, продължават да бъдат големи замърсители, (2) “главните заподозрени” - САЩ и Китай, са най-големите замърсители, всеки според различен индикатор, и са възприемани от останалите участници като изоставащи егоисти, които не искат да се ангажират с конкретни цели; (3) останалите попадат в междинна категория - с ограничен достъп до нови технологии и значителна неефективност на техните икономики.

България видимо е преизпълнила целите си по Киото и е с малък обем на емитирани газове. Въпреки това тя остава по-въглеродно интензивна от Китай на глава от населението и от САЩ на единица БВП. Подобряването на силно неефективната й икономика, обаче, крие значителен потенциал за по-зелено бъдеще. Това важи особено силно за промишлеността. За да влезе в крак с подобна зелена тенденция, България трябва да предприеме решителни действия за подобряване на енергийната ефективност на своите промишлени и енергийни производства и да въведе по-екологични технологии и по-нататъшни мерки за устойчиво поведение на своите потребители. Но колко може и е готова да плати за това?

Копенхаген 2009: България, двойкаджията-отличник? (Adobe PDF, 854 KB)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.