Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Серия от видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN): Управление и антикорупция – сесия 5
 
На 23 март 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията организира последната, пета видеоконференция от серията “Управление и антикорупция” на Глобалната мрежа за обучение и развитие. Сесията беше посветена на корпоративното управление и узурпирането на държавата. Проф. Мурис Чичич от Икономическия факултет на Университета в Сараево представи опита на Босна в изпълнението на проекти, насочени към установяване на добри управленски практики. Лидия Бартус-Василевич от телевизионното Студио Б говори за ролята на медиите в Сърбия, а Нил Сисманязичи Навайе описа опита на частния и публичен сектор в Турция в прилагането на добри корпоративни управленски практики.

Джорджиа Петкоски от Световна банка изтъкна необходимостта младите лидери да разберат принципите на корпоративното управление и неговото значение за намаляване на бедността и създаване на добър инвестиционен климат. Той подчерта силата на частния сектор за постигане на икономически растеж и изброи няколко преки и косвени ефекти, които бизнесът може да има върху обществото. Според него конкурентоспособността на една икономика, социалната отговорност и бизнес етиката в корпоративното управление са силно взаимосвързани и взети заедно могат да допринесат за постигането на положителни социални и икономически резултати.

Нил Сисманязичи Навайе обърна внимание на увеличаващата се отговорност на медиите и гражданското общество за повишаване на качеството на образованието и здравните грижи в епохата на глобализацията. Според лекторката Турция все още се стреми да догони други страни поради възможностите, които е пропуснала в миналото. Така например турските неправителствени организации са започнали да въвеждат принципите на добро управление едва преди 3-4 години. Затова все още им липсват достатъчно опит, умения и капацитет. Според д-р Чичич в Босна и Херцеговина все още са необходими много промени, особено по отношение на законовата база и нейното допълване.

Даниел Кауфман от Световна банка представи концепцията за “узурпирането на държавата” и коментира ефектите от неравнопоставеността при възможност за влияние. Той дефинира термина “узурпиране на държавата” като явление, при което частният сектор използва незаконни и непрозрачни методи да придобие прекалено много власт и възможност да влияе на правителството. Един закон за лобирането представлява добра стратегия за избягване на явлението “узурпиране на държавата”, заяви г-н Кауфман отговаряйки на въпрос от български участник. Той изброи и други възможни стратегии като осигуряване на прозрачност в бизнеса посредством по-широко приложение на електронното управление и свободния достъп до информация, намаляване на регулативните тежести за бизнеса и фокусиране на икономическите политики в посока създаване на стимули за бизнеса да следи за равнопоставеност в достъпа до управлението.

Governance for Young Leaders: Understanding Corporate Governance, презентация на Джорджиа Петкоски, Световна банка

Серия от видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN): Управление и антикорупция – сесия 1
Серия от видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN): Управление и антикорупция – сесия 2
Серия от видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN): Управление и антикорупция – сесия 3
Серия от видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN): Управление и антикорупция – сесия 4
Програма на всички сесии от серията видеоконференции “Управление и анти-корупция”
Страница “Добро управление за млади лидери” на Световна банка
(потребителско име и парола: “bulgaria”)
Български анти-корупционен портал
Страница “Корпоративно Управление” на Световна банка
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.