Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Управленски механизми, почтеност и прозрачност: противодействие на корупцията в частния сектор
 
Общественият дебат обикновено фокусира вниманието върху проблема с корупцията, съществуващ в отношенията между частния и публичния сектор. Последните изследвания сред бизнеса, извършвани от Витоша Рисърч обаче показват, че за фирмите корупцията между контрагентите на пазара е също толкова важен проблем. Ето защо Центърът за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 организираха кръгла маса на тема "Управленски механизми, почтеност и прозрачност: противодействие на корупцията в частния сектор" на 30 март 2004 г. По време на обсъждането участниците споделиха своите виждания за проблема с корупцията сред частните предприемачи и обсъдиха алтернативни управленски механизми, които биха могли да насърчат почтено поведение на фирмите на пазара.

Александър Стоянов, директор на Витоша Рисърч заяви при откриването на кръглата маса, че според последните данни от изследванията на населението корупцията се измества от дребните подкупи, давани на държавни служители към големия бизнес. Проблемът в бизнеса е високата степен на толерантност към корупцията и превръщането й в правило на поведение, затова той подчерта необходимостта от обществен дебат и формиране на адекватна ценностна позиция към съществуването на корупция на пазара.

Тодор Ялъмов от Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията изброи причините и възможните негативни ефекти от наличието на корупция в частния сектор, като изтъкна риска от ограничаване на икономическия растеж в случай на подобно изкривяване на пазарните механизми . Според него това е проблем не само на собствениците на фирми, но и на пазара и държавното управление. Тревожно е, че нивото на неофициалните плащания за сключване на сделка се увеличава, а процентът от анкетираните, които определят проблема като голям намалява, тъй като това говори за свикване или примиряване със ситуацията. Необходимо е българският бизнес да повярва в собствените си сили за промяна, а малкото добри практики в това отношение да обхванат повече фирми, подчерта г-н Ялъмов.

Един от примерите за добра практика при противодействие на корупцията и подкупите в частния сектор беше представен от Малина Атанасова, изпълнителен директор на Shell България ЕАД. Тя разказа за почти тридесетгодишната история на създаване на бизнес принципите на Shell, в които е описано правилното бизнес поведение, както и практиката по вътрешно фирмено обучение за служителите с конкретни примери и упражнения от действителността. Според нея организациите трябва взаимно да се учат от грешките и успехите си, тъй като средата, в която те работят е динамична и бизнесът трябва да се адаптира по най-добрия начин към нея.

Въпросът за връзката между корупцията и конкурентоспособността на различните пазари беше поставен от Руслан Стефанов , Икономическа програма на Центъра за изследване на демокрацията. По време на дискусията участниците се обединиха около мнението, че фирмите трябва да си сътрудничат - както помежду си, така и с правителството, противопоставяйки се на общия проблем с корупцията. Друга възможна стъпка в тази посока е въвеждането в практиката на българския бизнес положителния опит на западните компании.

Програма на кръглата маса
Медиите за събитието
Корупцията в частния сектор – тенденции, ефекти и начини на противодействие, презентация на Тодор Ялъмов, Център за изследване на демокрацията
Кръгла маса: Конкурентната среда и неформалната икономика в България
Сивата икономика в България - последни тенденции
Кръгла маса: Противодействие на корупцията в частния сектор: институционална реформа и фирмено поведение
Инициатива за корпоративно управление в България
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.