Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Българският износ на оръжие
 
Съдържание

РЕЗЮМЕ (PDF, 380 kb)

УВОД (PDF, 361 kb)

1. БЪЛГАРСКАТА ОТБРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ПРЕХОДА (PDF, 408 kb)

1.1. ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОТБРАНИТЕЛНО-ИНДУСТРИАЛНАТА БАЗА и ЗАЕТОСТ
1.2. КОНВЕРСИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕНО И ПРОДУКТОВО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ
1.3. ТЪРГОВИЯ С ОРЪЖИЕ
1.4. ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С МАЛКИ ОРЪЖИЯ И ЛЕКО ВЪОРЪЖЕНИЕ

2. БЪЛГАРСКАТА СИСТЕМА ЗА ЕКСПОРТЕН КОНТРОЛ (PDF, 432 kb)

2.1. НАТИСКЪТ ЗА ПРОМЯНА НА СИСТЕМАТА
2.2. РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕКСПОРТЕН КОНТРОЛ
2.3. СТРУКТУРА НА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ
2.4. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ НА ОРГАНИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ

3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НЕЗАКОННАТА ТЪРГОВИЯ С МАЛКИ ОРЪЖИЯ (PDF, 501 kb)

3.1. НЕЗАКОНЕН износ НА МАЛКИ ОРЪЖИЯ от БЪЛГАРИЯ
3.2. ТИПОЛОГИЯ НА СХЕМИТЕ ЗА НЕЗАКОНЕН ИЗНОС НА ОРЪЖИЕ
3.3. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НЕЗАКОННА ТЪРГОВИЯ
3.4. ТЕНДЕНЦИИ в НЕЗАКОННАТА ТЪРГОВИЯ с молв
3.5. УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛИШНИТЕ КОЛИЧЕСТВА молв
3.6. МАРКИРАНЕ и ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА молв

4. ЕФЕКТЪТ ОТ ЗАСИЛЕНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗНОСА НА МОЛВ (PDF, 369 kb)

4.1. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МОЛВ
4.2. ПРЕКИ И АЛТЕРНАТИВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ
4.3. МЕРКИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И АЛТЕРНАТИВНО РАЗВИТИЕ

5. ПРЕПОРЪКИ (PDF, 393 kb)

5.1. КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
5.2. КЪМ ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
5.3. КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩНОСТ
5.4. КЪМ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ФИРМИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С ОРЪЖИЕ (PDF, 340 kb)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСЪК НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ (PDF, 361 kb)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРЕНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ОРЪЖЕЙНИЯ КОНТРОЛ, РАТИФИЦИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ (PDF, 360 kb)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СПИСЪК НА ДЪРЖАВИТЕ, СПРЯМО КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИЛАГА ЗАБРАНА (PDF, 360 kb)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЕ И СЪС СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА (PDF, 391 kb)
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЕ И СЪС СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙ НА УПОТРЕБА (PDF, 436 kb)

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.