Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Наблюдение на операции по принудително връщане в България: Заключителен аналитичен доклад
 
Пълен текст (Adobe PDF, 1.40 MB)

България е сред 26-те държави – членки на ЕС (без Ирландия и Обединеното кралство), обвързани от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите – членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. В член 8 (6) на Директивата се въвежда задължение за държавите членки да създадат ефективна система за наблюдение на принудителното връщане. България въвежда в законодателството си изискването на ЕС за наблюдение на принудителното връщане през 2013 г., но в националното право няма подробна уредба на наблюдението на принудителното връщане.

С цел да подпомогне създаването на ефективна система за наблюдение на национално ниво, Центърът за изследване на демокрацията разработи Стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България. Като част от процеса по разработване на Стандартите, беше осъществено наблюдение на 15 операции по принудително връщане в периода август 2016 – декември 2018 г. Настоящият доклад представя обобщение и анализ на данните от тях и извежда препоръки за оптимизиране процеса на наблюдение и пълноценно изпълнение на целите на наблюдението, както и изграждането на национален механизъм за наблюдение на принудителното връщане.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.