Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Унифицирани стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България
 
България е сред 26-те държави - членки на ЕС (без Ирландия и Обединеното кралство), обвързани от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. В член 8 (6) на Директивата се въвежда задължение за държавите членки да създадат ефективна система за наблюдение на принудителното връщане.

Като част от изпълнението на това задължение за България, на 19 декември 2018 г. Центърът за изследване на демокрацията и сдружение Си Ви Ес – България проведоха заключителна експертна среща в рамките на национална инициатива за разработване и прилагане на унифицирани стандарти за наблюдение на принудителното връщане, реализирана с помощта на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз.

По време на срещата, Центърът за изследване на демокрацията представи ръководство със Стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България. Ръководството е разработено на базата на задълбочено кабинетно проучване на европейската и националната нормативна уредба в областта, проведени експертни интервюта и визита за обмяна на опит и добри практики във Виена, Австрия. Стандартите бяха приложени на практика от експерти от Си Ви Ес – България и Центъра за изследване на демокрацията, които се включиха като наблюдатели в операции по принудително връщане, осъществени от Дирекция „Миграция“ на МВР. В резултат на практическото им апробиране и натрупания опит от работата на терен, Стандартите бяха финализирани и представени за дискусия пред специалисти в областта на миграцията и принудителното връщане. В първата част на събитието участие взе и г-н Христо Атанасов, главен експерт в дирекция „Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека“ към Омбудсмана на Република България, който представи опита на институцията на Омбудсмана на Р. България в тази област.

Във втората част на срещата бяха отправени и подложени на дискусия препоръки за развитие регулаторната рамка и на национален механизъм за наблюдение на принудителното връщане в България. Сред участниците в събитието бяха представители на Дирекция „Миграция“, „Международни проекти“ и „Европейски съюз и международно сътрудничество“ на МВР, дирекция „Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека“ към Омбудсмана на Република България, ВКБООН, Фондация за достъп до права – ФАР и Център за правна помощ „Глас в България“, които се включиха активно в дискусията.

Презентация на Мила Манчева, директор, Социологическа програма, Център за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 661 KB)
Презентация на Лилия Драгоева, анализатор, Социологическа програма, Център за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 493 KB)


Информационна брошура относно рамката на наблюдение на принудителното връщане (Adobe PDF, 542 KB)
Информационна брошура, предназначена за служители от съпровода, Дирекция „Миграция“ на МВР (Adobe PDF, 508 KB)
Информационна брошура, предназначена за граждани на трети страни с наложена принудителна административна мярка връщане (Adobe PDF, 546 KB)


Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.