Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Наръчник: Разследване на изпирането на пари в България
 
Съдържание (Adobe PDF, 330 KB)

Специализираният наръчник за разследване на изпирането на пари в България има за цел да подпомогне работата на държавни служители и представители на съдебната система, ангажирани в сферата на разследването и противодействието на изпирането на пари. Наръчникът разглежда и обобщава основни тенденции в осъществяването на тази престъпна дейност, нормативната уредба и оперативните дейности за разследването и наказването на изпирането на пари. В детайли са представени: а) националната и международната правна рамка на противодействието на изпирането на пари; б) престъплението „изпиране на пари” в сферата на оперативната работа; в) разследването на изпиране на пари; г) международното правно сътрудничество при случаи на изпиране на пари; и д) установяването на имущество, придобито от престъпна и незаконна дейност.

Наръчникът е изготвен по инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и е предназначен за ползване от служители на Министерството на вътрешните работи, на Държавната агенция „Национална сигурност”, на Националната следствена служба, на Прокуратурата на Република България и на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

В разработването на Наръчника се включиха представители на държавната администрация и съдебната власт, включително на Върховната касационна прокуратура на Република България, Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” и Специализирана дирекция „Финансова сигурност” – ДАНС, Главна дирекция „Национална полиция” – МВР, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” – МВР и Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Поради съдържанието на оперативна информация, Наръчникът не е публично достъпен и е разработен за ексклузивно ползване от страна на релевантните държавни органи. Публикацията е реализирана с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.