Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Приоритети пред националния климатичен план до 2030 г.: децентрализация и декарбонизация
 
На 19 юни 2018 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Приоритети пред националния климатичен план до 2030 г.: децентрализация и декарбонизация”. Експерти на Центъра представиха, на основата на три сценария от европейския модел за развитие на електроенергийния сектор SEERMAP, основните тенденции и пречки пред енергийната децентрализация в България. В дискусията участваха представители на всички заинтересовани държавни институции: Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Комисията за енергийно и водно регулиране.

Основните предложени от участниците точки, в които трябва да се търсят решения при разработването на Националния план за енергия и климат са интегрираната работа на ресорните министерства и заинтересовани страни, включително приобщаване на общините към процеса; преодоляване на спада в растежа на ВЕИ сектора по устойчив начин чрез работа върху намаляване на административни и други пречки; създаване на стимули и осигуряване на регулаторна рамка за инвестиции в енергийни кооперативи, както и намаляване на дела на енергийно бедните и уязвимите групи.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.