Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Демокрация, която дава резултати: десет години по-късно. Реализиране на пълния потенциал на Западните Балкани
 
От началото на века до сега Западните Балкани отбелязват устойчив напредък по отношение на върховенството на закона и доброто управление. Основен фактор за това са споделените усилия за обществени реформи на гражданското общество в региона, местните политици с реформаторска нагласа и външнополитическата подкрепа. Според Системата за мониторинг на корупцията на Центъра за изследване на демокрацията и Инициативата за почтеност и развитие в Югоизточна Европа (SELDI), корупционният натиска върху гражданите в региона е намалял с 15 процентни пункта от 2000 до 2016 г., но равнището му от средно 26 % е неприемливо високо. В някои от страните в региона и в определени области на политиката, системните управленски проблеми са довели до завладяване на държавата. Дефицитите в управлението се използват и задълбочават от авторитарни сили, а това води до още по-голямо забавяне на прехода към демокрация и пазарна икономика. Необходимо е европейските и американските партньори на Западните Балкани да подновят своя ангажимент към региона.

Представители на основните международни партньори на Западните Балкани, както и на гражданското общество и частния сектор, взеха участие на 16 май 2018 г., в навечерието на неформалната среща на върха на държавните ръководители в София, в международната конференция, организирана от Центъра за изследване на демокрацията, Европейската фондация за Балканите (EFB), Фондация „Конрад Аденауер” и Европейската комисия, с подкрепата на SELDI.net и Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

В дискусията бяха набелязани основните политически стъпки, необходими за укрепването на стабилността в Западните Балкани и реализирането на техния пълен потенциал, както и перспективите за интеграция в евроатлантическото пространство: ефективно наказателно преследване на корупцията по високите етажи на управлението; използване на иновативни инструменти за противодействие на административната корупция (като системата за мониторинг и оценка на антикорупционни политики и мерки МАКПИ); оптимизиране на европейското финансиране; пряко ангажиране на гражданското общество; създаване на органи, отговорни за проследяването на незаконни сделки; засилване на контрола върху фондовете за развитие; оценка на икономическата диверсификация и засилен акцент върху сектори като енергетика, банково дело и телекомуникации. Представителите на донорските организации подчертаха нуждата от създаване на нови национални и местни програми за финансиране, насочени пряко към гражданите и към ангажирането им в политическия дебат и в процеса на вземане на решения. Те изтъкнаха необходимостта от справяне с младежката безработица, създаване на нови работни места, професионално образование, насърчаване на предприемачеството и по-голяма свобода на медиите.

Според Кристиан Даниелсон, ръководител на генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия, заплахите за сигурността изискват споделен подход и съвместни усилия. Европейският съюз поднови открито своя ангажимент в Западните Балкани, но дали държавите в региона ще се възползват от тази възможност е въпрос на политически избор. Нужни са дълбоки реформи за преодоляване на завладяването на държавата и структурните проблеми в управлението и правовия ред. Въпреки видимото разширяване на икономическия потенциал на страните в региона, инвеститорският интерес би нараснал далеч повече, ако се постигне добро управление. Елизабет Милард, първи заместник-помощник държавен секретар на Съединените американски щати, подчерта желанието на САЩ да работи съвместно с една обединена Европа на базата на споделени ценности, както и факта, че има редица предизвикателства и залогът е голям. Тя припомни, че ЕС и НАТО са институции, базирани на спазването на правила и стандарти, които трябва да бъдат покрити от страните на Западните Балкани. За това е необходима политическа воля и укрепване на институциите на правовата държава. За енергийната сигурност, например, която е обща цел в региона, е необходимо създаването на конкурентен пазар чрез диверсификация и изграждане на интерконектори съгласно Третия енергиен пакет на ЕС.

В своето обръщение Зоран Заев, министър-председател на Република Македония, заяви ангажимента си към изграждане на мостове на доверие в региона и изрази надежда, че проблемът с името на страната скоро ще бъде разрешен. Той отбеляза, че „Балканите имат тежко минало, но ние сами създаваме бъдещето си ”.

В хода на дискусията бе подчертано, че новата Стратегия за разширяване, приета от Европейската комисия през февруари 2018, основателно поставя акцент върху върховенството на закона и сигурността, вкл. хибридните заплахи. Признат бе напредъкът на региона, но бе отбелязано, че трябва да бъде намерен правилният баланс между целите на развитието и нуждите на сигурността на Западните Балкани. Бе изразена надежда, че Европейският съюз, НАТО и основните донори като Норвегия, Швеция, Швейцария, САЩ и Япония ще работят пряко с гражданските организации за по-ефективно противодействие на корупцията и завладяването на държавата. Говорителите подчертаха, че процесът на евроинтеграция влияе благотворно и върху политиката на държавите в региона спрямо гражданското общество Не бива да се забравя, че то е част от Берлинския процес, макар да участва в процеса на вземане на решения само технически. Препоръките на гражданските организации не се вземат предвид, затова моментът е подходящ за разработване на по-ефективни инструменти, позволяващи разширяване на влиянието на гражданското общество. Неправителствените организации биха могли да подпомагат ЕС и националните правителства при мониторинга и оценката на публични политики, особен в области като обществените поръчки, концесиите и публично-частното партньорство. По този начин гражданското общество ще може да допринесе с безпристрастната си гледна точка, експертни познания и механизъм за контрол срещу неефективното или неадекватно разпределение и използване на финансовите средства на донорските програми.

Програма с презентации (на английски език)

Видеозаписи

Кратки биографии на говорителите (Adobe PDF, 531 KB, на английски език)

CSD Policy Brief No. 77: Демократичното развитие на Западните Балкани: Укрепване на управлението и антикорупцията
Руският икономически отпечатък в Западните Балкани. Рискове от корупция и завладяване на държавата


Галерия

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.