Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Доклади относно необходимостта от обучение на лицата под международна закрила
 
Национален доклад - България (Adobe PDF, 1.55 MB, на английски език)
Национален доклад - Гърция (Adobe PDf, 2.10 MB, на английски език)
Национален доклад - Италия (Adobe PDF, 861 KB, на английски език)
Национален доклад - Испания (Adobe PDF, 1.74 KB, на английски език)
Национален доклад - Малта (Adobe PDF, 1.12 KB, на английски език)


В условията на увеличени бежански потоци към Европейския континент от важно значение е предоставянето на информация и обучения, отговарящи на нуждите на лицата, получили международна закрила и по-специално на жените между тях. В рамките на инициатива, която цели разработването на модули за ориентация на лица, получили международна закрила, Център за изследване на демокрацията координира разработването на пет национални доклада (за България, Гърция, Испания, Италия и Малта), които идентифицират нуждите от информация и ориентация на лица от тази група, както и съществуващите пропуски в предоставянето им във всяка от петте страни. Докладите открояват факторите, които затрудняват въвеждането и изпълнението на пълнокръвни програми за информация и ориентация на бежанци и предлагат препоръки за преодоляване на съществуващите пропуски. Анализът, предложен в петте доклада ще подпомогне създаването на концепция за обучителни модули, които да бъдат разработени и въведени в България, Гърция и Малта.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.