Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Доклади относно предоставянето на ориентирано обучение на търсещи убежище и бенефициенти на международна закрила
 
Национален доклад - Испания (Adobe PDF, 880 KB, на английски език)
Национален доклад - Италия (Adobe PDF, 539 КБ, на английски език)


В контекста на инициатива, координирана от Център за изследване на демокрацията, целяща да подпомогне интеграцията на лица, получили международна закрила, Каталанската комисия за бежанците в Испания (CCAR) и Фондацията за социални изследвания в Италия (CENSIS) разработиха доклади включващи широк спектър от обучителни материали, използвани от различни публични и граждански институции във всяка от двете страни и насочени към представители на посочената целева група. Събраните материали покриват широк спектър от интеграционни сфери като достъп и включване в пазара на труда, културна и гражданска ориентация, права по време на процедура и след получаване на статут, усвояване на езика на страната приемник. Събраните материали са базирани на дългогодишния опит на двете страни в работата с лица търсещи убежище и бежанци и ще бъдат консултирани от изследователски екипи в България, Гърция и Малта, при разработването на обучителни модули за представители на целевата група във всяка от трите страни.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.