Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Подпомагане интеграцията на жени, получили международна закрила чрез разработване и провеждане на интеграционни обучения
 
В условията на увеличени бежански потоци към Европейския континент става все по-важно да се идентифицират и адресират съществуващи слаби страни в системите за интеграция на бежанци и мигранти във всички страни - членки на ЕС. Центъра за изследване на демокрацията е координатор на инициатива за създаване на обучителни модули за лица, получили международна закрила (в т. ч. жени), която се провежда в пет държави членки (България, Гърция, Испания, Италия и Малта) и е съфинансирана от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз. Инициативата ще продължи две години, от януари 2017 до декември 2018 г. Тя включва обмен на опит и знания чрез провеждането на две учебни визити до институции, обслужващи бежанци в Италия и Испания, както и чрез провеждането на пет национални изследвания на институционалните интеграционни механизми и обучителните нужди на лица, получили международна закрила (в т.ч. жени). Проучването и компилирането на обучителни модули и материали от Италия и Испания ще послужи за основа на създаването на концепции за модули в България, Гърция и Испания, съобразени с нуждите на местния контекст. В продължение на осем месеца ще бъдат проведени интеграционни обучения, а пилотираните модули ще бъдат разпространени сред релевантни институции във всяка от трите страни членки.

Събития

Обучителен модул за културна и гражданска ориентация на лица, получили международна закрила
Подпомагане интеграцията на лица, получили международна закрила чрез обмен на практики за ориентиране и информиране
Международен семинар и учебна визита в Барселона
Международен семинар и учебна визита в Италия
Подпомагане интеграцията на получили международна закрила лица чрез разработване и прилагане на обучения за прием и интеграцияПубликации

Доклади относно предоставянето на ориентирано обучение на търсещи убежище и бенефициенти на международна закрила
Доклади относно необходимостта от обучение на лицата под международна закрила

С финансовата подкрепа на Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.