Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Противодействие на руския икономически отпечатък в Западните Балкани
 
На 21 февруари 2018 г. Европейският фонд за демокрация (EED), в сътрудничество с Центъра за международно частно предприемачество (CIPE) и Центъра за изследване на демокрацията, бе домакин на дискусия на тема Противодействие на руския икономически отпечатък на Западните Балкани. Събитието бе открито от Йежи Помяновски, изпълнителен директор на Европейския фонд за демокрация.

Дискусията представи един регионален и четири национални доклада, разясняващи как дефицитите в държавното управление създават благоприятна почва за притока на „киселинен“ капитал и как впоследствие същият този капитал води до допълнително влошаване в управлението на визираните четири страни от Западните Балкани. Представените данни са резултат от изследвания на Центъра за изследване на демокрацията и мрежа от експерти от Черна гора, Сърбия, Македония и Босна и Херцеговина, с подкрепата на CIPE.

Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, разясни процеса на разработването на методология за измерване на руското икономическо влияние в Западните Балкани и отбеляза трудностите, които местните експерти са срещнали при получаването на достъп до необходимата информация. В изложението си той подчерта, че фокусът не бива да пада единствено върху руските инвестиции или упражненото икономическо влияние, а върху дефицитите в държавното управление и как тези слабости създават благоприятна среда за експанзия на „киселинния“ капитал в Западните Балкани. „В основата на „киселинния“ капитал стои липсата на ясно очертана граница между политически и икономически отношения“, отбеляза г-н Стефанов.

В заключение, участниците в обсъждането призоваха отговорните европейски институции да заемат категорична позиция по отношение дефицитите в управлението на Западните Балкани, като подкрепят гражданското общество, в партньорство с местните администрации, в усилията им за преодолавяне на тези слабости.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.