Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Устойчиво въздействие върху политиките чрез най-съвременни методи на изследване и застъпничество
 
Пълен текст (Adobe PDF, 883 KB, на английски език)
Пълен текст (Adobe PDF, 987 KB, на български език)


Мрежата „Инициатива за развитие и почтеност в Югоизточна Европа“ (SELDI) е най-голямата местна коалиция в областта на антикорупцията и доброто управление в региона на Югоизточна Европа (ЮИЕ), създадена от СГО от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово*, Македония, Черна гора, Сърбия и Турция (както и с участието на партньори от Молдова и Румъния). SELDI обединява ресурси и експертност от общо 42 структури на гражданското общество (както пълноправни, така и асоциирани членове), с цел да се превърне в представителна за регионалната общност на СГО група по въпросите на антикорупцията и доброто управление. SELDI допринася за развитието на динамично гражданско общество в региона, способно да участва в обществения дебат и да оказва влияние върху политиката и процеса на вземане на решения в областта на антикорупцията и доброто управление.

Настоящото издание прави преглед на структурата и най-важните резултати от основните методически инструменти, прилагани от Мрежата SELDI в Югоизточна Европа. Въздействието от застъпничеството на SELDI, мобилизирано чрез ангажираност с каузата на местно ниво и основаващо се на силно публично-частно партньорство, се постига с помощта на най-съвременни средства за мониторинг на корупцията и скритата икономика. Непрестанният иновационен устрем на SELDI тласка членовете на Мрежата да разработват нови инструменти, особено в отговор на новопоявили се, сложни и системни корупционни практики в региона. В частност, Мрежата разработи и планира да прилага навсякъде в ЮИЕ инструменти за оценка на явлението „завладяване на държавата“ и за идентифициране на конкретни недостатъци при прилагането на антикорупционните политики на институционално ниво.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.