Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Национален доклад за България SEERMAP
 
Пълен текст (Adobe PDF, 2.70 MB, на английски език)

Пътната карта за електроенергийния сектор на Югоизточна Европа (SEERMAP) съдържа три сценария за развитието на сектора в региона до 2050 г. Изследователският проект разглежда 9 държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Македония, Черна Гора, Румъния и Сърбия. Оценяват се няколко енергийни стратегии от гледна точка на достъпност, енергийна сигурност, устойчивост и сигурност на доставките.

Докладът за България представя няколко основни извода за развитието на сектора в национален мащаб до 2050 г. Част от тях засягат стратегиите за декарбонизация на доставяната електроенергия. Предвижда се замяната на изкопаемите горива с източници на възобновяема енергия в производството на електроенергия, независимо дали България ще следва активно политиката на декарбонизация или не. Тъй като електроцентралите в страната са остарели, ще се наложи близо 97 % от конвенционалните мощности да бъдат подменени до 2050 г. Според сценариите „декарбонизация“ и „забавена декарбонизация“, природният газ ще играе ролята на заместител при прехода към производство на електроенергия с ниски въглеродни емисии. Според сценария, при който декарбонизацията не се поставя като цел обаче, електроенергийните мощности работещи на природен газ ще се утроят, а произведената от тях електроенергия ще се увеличи десетократно до 2040 г. Сценарият „декарбонизация“ показва, че е технически обосновано и икономически изгодно страната да намали въглеродните си емисии с 96,7 % до 2050 г., използвайки значителните си ресурси на възобновяема енергия и наличните ядрени мощности. Този процес няма да доведе до по-висока цена на електроенергията в сравнение с другите два сценария, а след 2045 г. цената на едро дори ще спадне. И при трите сценария ВЕИ играят значима роля, което сочи, че България решително трябва да ги интегрира в енергийната си система. Това изисква промени в регулаторната рамка, водещи към облекчен режим за инвестициите в нови ВЕИ мощности, както и пряка държавна подкрепа за построяването на нови централи, осигурена чрез приходите от продажбата на квоти за въглеродни емисии.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.