Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Енергийният сектор в България до 2050 г.
 
Българското правителство постигна заложената с хоризонт 2020 г. цел 16 % от потребяваната в страната електроенергия да е произведена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Много по-голямо предизвикателство със значителен ефект върху политиката на страната относно ядрените и топлоелектрическите централи обаче ще бъде увеличаването дела на ВЕИ в производството на електроенергия до равнища, които гарантират над 90 % декарбонизация на сектора в съответствие с дългосрочната политика на ЕС.

Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с Регионалния център за изследване на енергийни политики (REKK), Будапеща, Техническия университет във Виена, белградския Координационен център за електричество (EKC) и унгарската консултантска компания OG Research, разработиха регионална пътна карта за развитието на електроенергетиката в Югоизточна Европа (SEERMAP). Пътната карта предвижда почти пълна декарбонизация на производството на електроенергия до 2050 г. на базата на сценарии, развити с инструменти за моделиране, одобрени от Европейската комисия.

Събития

Приоритетите на енергийния сектор в България до 2050 г.: европейски перспективи и стратегически рискове
Европейският енергиен съюз и руските газови проекти: дилеми и възможности
Енергийна сигурност и добро управление в Югоизточна Европа: рискове и предизвикателства по пътя към Европейски енергиен съюз
Дискусия: настоящата и бъдещата петролна и газова политика на Русия
Европа и енергийната сигурност: Наближаващата зима и отвъд нея
Рискове пред енергийната сигурност и завладяването на държавата в Европа
Oбществено-политически форум "Енергийна (не)сигурност в България: национални политики и европейски перспективи"
Енергийна сигурност в региона на Черно море в навечерието на украинската криза
Индекс на рисковете за енергийната сигурност на България
Индекс на рисковете за енергийната сигурност на България
Енергийната сигурност на България: Европейска и международна рамка


Публикации

CSD Policy Brief No. 70: Пътна карта за развитието на българската електроенергетика до 2050 г.: основни жалони
Пътна карта за електроенергийния сектор на Югоизточна Европа (SEERMAP)
Пътна карта за развитието на електроенергийния сектор в Югоизточна Европа - инфографика
Национален доклад за България SEERMAP
CSD Policy Brief No. 67: Турция в рамките на Европейския енергиен съюз: енергийна сигурност и управление на рискове
CSD Policy Brief No. 62: Рисковете пред енергийната сигурност на България и нуждата от диверсификация на източниците на природен газ
CSD Policy Brief No. 58: Прозрачно управление и енергийна сигурност в Централна и Източна Европа
Policy Tracker: Енергийната политика на ЕС и Русия – предизвикателства и перспективи при спирането на газопровода „Южен поток“
Управление на енергийния сектор и енергийна (не)сигурност в България
Медийна бележка: Енергийна (не)сигурност: решението на българския парламент за Южен поток засилва рисковете пред националната енергийна политика
CSD Policy Brief No 40: Индекс на рисковете за енергийната сигурност на България
Медийна записка: Енергийна ефективност в българските домове
Трансанадолски газопровод: предизвикателства и перспективи за страните от Черноморския басейн и на Балканите
Управлението на зелената енергетика в България на кръстопът
Енергетика и добро управление. Тенденции и политики
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.