Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Подпомагане интеграцията на получили международна закрила лица чрез разработване и прилагане на обучения за прием и интеграция
 
Kризата в Сирия създаде безпрецедентен приток на бежанци на европейския континент, поставяйки системите за прием и интеграция на всики страни-членки под напрежение. В този контекст е особено важно да се предложат и приложат практически действия в отговор на съществуващите празноти в системите за прием и интеграция на мигранти и бежанци в страните-членки на ЕС.

На 30-ти и 31-ви март 2017 г. Центърът за изследване на демокрацията стана домакин на първия семинар, проведен в рамките на международна инициатива за разработване и прилагане на обучения за прием и интеграция на лица, получили международна закрила, която се реализира в България, Гърция, Испания, Италия и Малта. От страна на Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията участие в срещата взеха д-р Мила Манчева, Старши изследовател, и Лилия Драгоева, Сътрудник, както и следните партньори: Катерина Стоянова и Мария Петрова от СиВиЕс – България; Анна Италиа и Луиджи Белези от Ченсиз, Италия; Мария Самара от Елиамеп, Гърция; Надина Кристопулу от Мрежата Мелиса, Гърция; Роза Аньо и Йоана Лумбиерес от Каталунската комисия за подпомагане на бежанци, Испания. По време на семинара бяха представени и дискутирани както тенденциите в миграцията, свързана с търсене на убежище, така и системите за прием и интеграция на бежанци в петте страни-участнички в инициативата. В допълнение се състоя дискусия относно методологията за предстоящо провеждане на национални обзорни изследвания за обучителните нужди на търсещи убежище и получили международна закрила лица, с цел да се осигури основа за разработване на приложими обучителни модули в страните в нужда.

Мила Манчева, Старши изследовател в Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, откри събитието с представяне на рамката на инициативата, фокусирайки се върху нейните цели и основни дейности. В хода на следващите сесии италианският и испанският изследователски екипи очертаха ситуацията с бежанците и търсещите закрила лица в техните страни. Анна Италиа и Луиджи Белези от Ченсиз представиха италианската Система за закрила на бежанци и търсещи закрила (SPRAR) и поставиха акцент върху ролите, които различните национални, местни и неправителствени организации и актьори имат по отношение адресиране нуждите на бежанци и търсещи закрила лица. Роза Аньо и Йоана Лумбиерес от Каталунската комисия за подпомагане на бежанци очертаха накратко системата за прием на бежанци в Каталуния и откроиха разликите между системите за прием и интеграция в Испания.

Вторият ден на семинара беше открит от Мила Манчева, която представи структурата на изследователската методология за предстоящото провеждане на национални обзорни изследвания на обучителните нужди на бежанци и съществуващите механизми за предоставяне на обучения. Сесията приключи с обсъждане на най-подходящите изследователски подходи, които да бъдат възприети във всяка една от петте страни-участнички. В хода на следващата сесия Мария Самара от Елиамеп и Надина Кристопулу от Мрежата Мелиса направиха преглед на ситуацията с бежанците и търсещите закрила лица в Гърция, а Катерина Стоянова от СиВиЕс – България представи накратко българската ситуация. Изследователите и от двата екипа подчертаха, че противоположно на Испания и Италия, съществуващите системи в двете балкански държави са по-скоро фрагментирани и в тях липсват ясни и лесно проследими правила и процедури. Въпреки това г-жа Кристопулу обърна внимание, че общината в Атина е активно ангажирана с подкрепа за предоставянето на услуги и различни дейности на бежанското и търсещо закрила население в града.


Програма (Adobe PDF, 190 KB, на английски език)

Презентация на Анна Италиа и Луиджи Белези, Ченсиз, Италия (Adobe PDF, 532 KB, на английски език)
Презентация на Роза Аньо и Йоана Лумбиерес, CCAR, Испания (Adobe PDF, 1,34 MB, на английски език)
Презентация на д-р Мила Манчева, Старши анализатор в Социологическата програма, Център за изследване на демокрацията, върху изследователската методология(Adobe PDF, 168 KB, на английски език)
Презентация на Мария Самара, Елиамеп, Гърция (Adobe PDF, 648 KB, на английски език)
Презентация на Надина Кристопулу, Мрежата Мелиса, Гърция (Adobe PDF, 841 KB, на английски език)
Презентация на Катерина Стоянова, СиВиЕс-България, на английски език
Презентация на Хора в нужда, Малта (Adobe PDF, 425 KB, на английски език)


 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.