Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Противодействие на недекларираната заетост и скритата икономика в Югоизточна Европа: към по-добро управление и просперитет
 
Европейската комисия и други международни и местни организации определят недекларираната заетост, скритата икономика и корупцията като едни от основните пречки за установяване на траен икономически просперитет в Югоизточна Европа. Според резултатите от скорошно съвместно изследване на инициативата SELDI и Факултета по управление на Шефилдския университет скритата икономика продължава да е широко разпространена в Югоизточна Европа; тя е причината за недекларираната заетост, която е свързана с корупцията и е признак за значително разминаване между формалните и неформалните институции. Последното се дължи както на недостатъчно развитите официални институции на пазара на труда, така и на непоследователното прилагане на правилата, което често е причина за корупция. Неспадащите равнища на скритата икономика в региона в съчетание с ниското доверие към публичните институции и, в някои случаи, проблемите с националното самоопределение, водят до промени в данъчния морал и понижаване на събираемостта на данъците. Такива са основните изводи от кръглата маса, организирана от SELDI, Факултета по управление на Шефилдския университет и Центъра за либерално-демократични изследвания (CLDS), Сърбия, на 13 декември 2016 г. в Белград.

Руслан Стефанов, Координатор на SELDI и научен сътрудник по програма „Мария Кюри“ към Шефилдския университет се спря на взаимовръзките между корупцията, икономическия растеж и скритата икономика. Той отбеляза, че недекларирания данък върху доходите може да се използва за незаконна дейности. Резултатите от изследването на SELDI върху скритата икономика показват, че 81% от заетите в Косово, 75% от заетите в Турция и 51% от заетите в Сърбия частично или изцяло укриват действителната си работна заплата. Г-н Стефанов препоръча усилията и политиките да се съсредоточат както върху прилагането на закона, така и върху идентифицирането на основните рискови зони и сфери със слаба събираемост на данъците. Марко Паунович от сръбския Център за либерално-демократични изследвания (CLDS) изтъкна, че при наличие на завладяна държава, услугите, предоставяни от публичните институции, няма как да бъдат качествени, а гражданите от своя страна – доброволно да плащат данъци.

Професор Колин Уилямс от Факултета по управление на Шефилдския университет подчерта важността на начина, по който гражданите възприемат качеството на публичните услуги, извършвани в замяна на данъците, които плащат. Той наблегна на пряката връзка между лошата работа на държавните институции и ниския данъчен морал и изрази мнение, че решението трябва да се търси в насърчаване на доброто управление и засилване на ефективността на институциите. Според професор Уилямс санкциите имат само краткотраен ефект и дори могат да доведат до отрицателни последици в дългосрочен план. Развитието на мерките за разкриване на недекларираната заетост дава по-добри резултати от въвеждането на по-строги санкции. В заключение той изтъкна, че ключът към успеха се крие в преориентиране на държавните институции към по-добро обслужване на гражданите.

Д-р Питър Роджърс, преподавател по стратегия и международни икономически отношения във Факултета по управление на Шефилдския университет се спря подробно на ползите, които биха последвали, ако спазването на трудовото и данъчното законодателство се превърне в ангажимент и дълг на цялото общество. Според него са необходими информационни кампании, насочени към младите хора, което би довело до промяна на нормите и ценностите в обществото. Д-р Роджърс даде примери за взаимодействие между бизнеса и гражданите, водещо до свиване на скритата икономика. Той призова гражданските организации, включително и мрежата SELDI, да оказват натиск върху институциите за промяна на начина им на работа, подобряване на данъчната справедливост и ранна намеса (напр. програми за данъчно образование).

Членовете на SELDI и представителите на гражданските организации също споделиха своя опит и изследвания по темата. Всички участници в кръглата маса подкрепиха извода, че скритата икономика в Югоизточна Европа не е просто резултат от преднамерения избор на гражданите, мотивиран от търсенето на лична изгода, а е част от културата на населението в региона и плод на липсата на образователни инициативи с такава насоченост. По тази причина на скритата икономика може да се противодейства най-успешно с цялостна социална политика, а не с ограничени икономически или фискални мерки.

Програма на сутрешните сесии (Adobe PDF, 176 KB, на английски език)
Програма на следобедните сесии (Adobe, 89 KB, на английски език)

Презентация на Руслан Стефанов, Координатор на SELDI и научен сътрудник по програма „Мария Кюри“ към Шефилдския университет (Adobe, 823 KB, на английски език)
Презентация на професор Колин Уилямс, Факултет по управление на Шефилдския университет (Adobe, 1.12 МB, на английски език)
Презентация на д-р Питър Роджърс, преподавател по стратегия и международни икономически отношения във Факултета по управление на Шефилдския университет (Adobe, 559 KB, на английски език)
Презентация на Ана Миковска-Ралева, политически анализатор, Център за изследвания и формиране на политики, Македония (Adobe, 723 KB, на английски език)
Презентация на Брунилда Коста, изследовател в Албанския център за икономически изследвания (ACER) (Adobe, 654 KB, на английски език)
Презентация на Йосип Франич, изследовател в Института за публични финанси, Хърватия (Adobe, 649 KB, на английски език)


 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.