Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Обяви
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Бенефициент:
Център за изследване на демокрацията, София 1113, ул. "Александър Жендов" № 5
Краен срок за подаване: 07 февруари 2019 г., 18:00
Адрес за подаване: https://eumis2020.government.bg/

Публична обява
Техническа спецификация
Образец на оферта
Приложения към офертата
Проект на договор


Центърът за изследване на демокрацията набира оферти по процедура с предмет:
"Провеждане на криминологични проучвания (дълбочинни интервюта) и анализ на организирани престъпни дейности за целите на Доклад 2"

За повече информация: https://eumis2020.government.bg/.ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Бенефициент:
Център за изследване на демокрацията, София 1113, ул. "Александър Жендов" № 5
Краен срок за подаване: 23 януари 2019, 17:00
Адрес за подаване: https://eumis2020.government.bg/

Публична обява
Техническа спецификация
Образец на оферта за Обособена позиция 1
Образец на оферта за Обособена позиция 2
Приложения към офертата
Проект на договор


Центърът за изследване на демокрацията набира оферти по две обособени позиции:

- Обособена позиция 1 - Национално представително изследване на населението (на възраст над 15 г.) на основата на интервюта лице в лице;
- Обособена позиция 2 - Национално представително изследване на бизнес сектора на основата на телефонно проучване.


За повече информация: https://eumis2020.government.bg/.ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Бенефициент:
Център за изследване на демокрацията, София 1113, ул. "Александър Жендов" № 5
Краен срок за подаване: 15 януари 2019, 17:00
Адрес за подаване: https://eumis2020.government.bg/

Публична обява
Техническа спецификация
Образец на оферта
Приложения към офертата
Проект на договор


Центърът за изследване на демокрацията набира оферти по процедура с предмет:
"Провеждане на криминологични проучвания (дълбочинни интервюта)"

За повече информация: https://eumis2020.government.bg/.КОНКУРС ЗА ЛОГО НА ПРОЕКТ

Възложител:
Център за изследване на демокрацията, София 1113, ул. "Александър Жендов" №5
Краен срок за подаване: 11 януари 2019 г., 19:00
Адрес за подаване: law@online.bg.

Задание

DIVERSE.BG: Създаване и прилагане на Харта за многообразието в БългарияКОНКУРС ЗА ЛОГО НА ПРОЕКТ (ПРИКЛЮЧИЛ)

Възложител:
Център за изследване на демокрацията, София 1113, ул. "Александър Жендов" №5
Краен срок за подаване: 30 ноември 2018 г., 18:00
Адрес за подаване: law@online.bg.

Задание

OPSIDIANET: Нарушители с психо-социални и интелектуални увреждания: идентифициране, оценка на потребностите и равнопоставеностПУБЛИЧНА ПОКАНА

Бенефициент:
Център за изследване на демокрацията, София 1113, ул. "Александър Жендов" №5
Краен срок за подаване: 22 януари 2018, 17:00
Адрес за подаване: https://eumis2020.government.bg/.

Публична обява

Центърът за изследване на демокрацията набира оферти по две обособени позиции:

- Обособена позиция 1 - Социологически (извадкови) проучвания сред населението;
- Обособена позиция 2 - Социологически (извадкови) проучвания сред бизнеса.

За подаване на оферти и повече информация: https://eumis2020.government.bg/.ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Бенефициент:
Център за изследване на демокрацията, София 1113, ул. "Александър Жендов" №5
Краен срок за подаване: 17 януари 2018, 17:00
Адрес за подаване: https://eumis2020.government.bg/.

Публична обява

Центърът за изследване на демокрацията набира оферти по процедура с предмет:

- Провеждане на 60 дълбочинни интервюта с представители на компетентни институции (ГДБОП, ГД Гранична Полиция, ГД Национална Полиция, ОДМВР, Прокуратура на Република България, Агенция „Митници“, Национална агенция по приходите), експерти, независими източници от частния сектор, и други институции или лица имащи отношение към организирана престъпност в България“

За подаване на оферти и повече информация: https://eumis2020.government.bg/.ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Възложител:
Център за изследване на демокрацията, София 1113, ул. "Александър Жендов" №5
Краен срок за подаване: 10 март 2017, 17:00
Адрес за подаване: slavyanka.ivanova@csd.bg

Центърът за изследване на демокрацията набира финансови предложения за превод на доклад на социална тема от 50 стандартни страници от английски на български език, с две опции:

- Срок от 3 работни дни;
- Срок от 7 работни дни.

Предложенията трябва да включват всички съпътстващи изпълнението на дейността разходи, включително ДДС.

Моля, отнасяйте евентуални въпроси към Славянка Иванова:
slavyanka.ivanova@csd.bgОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Възложител:
Център за изследване на демокрацията, София 1113, ул. "Александър Жендов" №5
Краен срок за подаване: 25 януари 2017, 17:00
Адрес за подаване: Сдружение „Център за изследване на демокрацията”, гр. София 1113, ул. „Александър Жендов” № 5
Моля, отнасяйте евентуални въпроси към Славянка Иванова:
slavyanka.ivanova@csd.bg

В последните няколко години трафикът на хора (ТХ) и контрабандата на мигранти са се развили, за да се адаптират към постоянно променящия се геополитически, технологичен и социален контекст. Понастоящем, тези криминални дейности включват масово използване на интернет в различните фази на техните процеси (набиране, транспортиране и за ТХ - експлоатация), както в страните на произход/ транзит, така и в приемащите страни.

Европейският проект www.surfandsound.eu. Подобряване и споделяне на знанието за ролята на Интернет в процеса на трафика на хора е финансиран от ГД "Вътрешни работи" на Европейската комисия в рамките на програма Превенция и борба срещу престъпността - ISEC 2013. Той цели да подобри знанието за употребата на Интернет (вкл. социалните мрежи) в процесите на ТХ и на каналджийство на мигранти и търсещи убежище и да разпространи това знание посредством работни срещи с правоприлагащи органи и НПО, информационни кампании и други дейности за разпространение.

Настоящата процедура има за цел за избор на подизпълнител при осъществяване онлайн проучване в България.

За повече информация, моля, вижте Пълната документация за кандидатстване.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.