Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Засилване на устойчивостта срещу корупцията
 
Системната корупция продължава да е основен проблем в Югоизточна Европа и през 2016 г., като в много от страните в региона в една или друга степен е налице завладяване на държавата. Това бе един от основните изводи, до който достигнаха участниците в семинара на 14 юни 2016 г. в Брюксел, където SELDI, най-голямата антикорупционна коалиция от организации на гражданското общество в региона, координирана от Центъра за изследване на демокрацията, представи резултатите от своята Система за мониторинг на корупцията (СМК) в Югоизточна Европа 2016.

Пред последното десетилетие настъпиха редица промени по отношение на естеството на корупцията в Югоизточна Европа и на антикорупционните приоритети в региона. Реформаторските среди в отделните държави и на международно равнище са загрижени преди всичко за политическата корупция, която има широко разпространение, измества даването на дребни подкупи и нанася значителни вреди върху социално-икономическия живот в региона. След усилията за привеждане на законодателството на държавите в Югоизточна Европа в съответствие с международните стандарти на дневен ред идва въпросът с неговото адекватно приложение. Изминалата година показа ясно уязвимостта в управлението на страните от региона, както и заплахата пред европейската им перспектива. Миграционната криза, икономическата стагнация и геополитическото противопоставяне Русия – ЕС налагат по-силна ангажираност на Европейския съюз с региона. Основна част от този ангажимент остава намаляването на предпоставките за корупция и завладяване на държавата, особено в сектора на енергетиката.

През 2012 г. Европейската комисия възприе нов подход към разширяването на ЕС, издигайки в основни приоритети върховенството на закона, антикорупцията и съдебната реформа. Инициативата за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI) на свой ред разработи и прилага подход за мониторинг и противодействие на корупцията в региона от страна на гражданското общество, съдържащ ценни инструменти, които биха били от съществена полза в управлението. SELDI предоставя точна картина на корупцията в Югоизточна Европа чрез актуални данни за съществуващия корупционен натиск и предлага нови методи за повишаване на ефективността на антикорупционните усилия.

Данните от Системата за мониторинг на корупцията за 2014 г. и 2016 г. сочат, че ангажираността на мрежата SELDI в тази посока има положителен ефект върху прозрачността, но не успява да повлияе трайно върху системните корупционни проблем в региона, нито върху сериозните случаи на завладяване на държавата. Обнадеждаващ е фактът, че повечето хора от региона признават корупцията за сериозен проблем и отчитат необходимостта от подкрепа от страна на ЕС, независимо от забавянето на процеса на разширяване. Присъединяването към ЕС се смята за неотменна стъпка към премахване на монополите в отделните държави, повишаване на икономическото благосъстояние и намаляване на административните пречки пред свободната търговия и бизнеса – фактори, които до момента работят в полза на завладяването на държавата.

Чрез Механизма за сътрудничество и проверка (МСП) и по-ранното отваряне на Глави 23 и 24 в процеса на преговорите за присъединяване Европейската комисия и държавите членки имат потенциала да насърчат провеждането на така необходимите дългосрочни реформи, надхвърлящи мандата на едно правителство. Държавите в региона се нуждаят от реални и надеждни антикорупционни механизми, които да се използват систематично за разобличаване на незаконното забогатяване. Гражданското общество, стига да не е под контрола на управляващите, на частни интереси или на радикални движения, би могло да изиграе основна роля за това, като извършва мониторинг и оказва политически натиск за осъществяване на реформи. Допълнителен значим стимул на този процес може да се даде чрез изграждането на международни и регионални коалиции, пренасянето на положителен чуждестранен опит и използването на експертните познания и идеи на чуждестранни юристи, икономисти и социолози.

Събития

Засилване на устойчивостта срещу корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа
Завладяването на държавата: фактори, последици, измерване
Засилване на усилията на НПО за противодействие на корупцията в критични сектори в Югоизточна Европа
Подготовка и подобряване на проекта на Антокорупционна стратегия на Република Македония 2016-2019
Противодействие на корупцията и завладяването на държавата за прозрачно енергийно управление в ЮИЕ

Публикации

Антикорупция презареждане: Оценка на Югоизточна Европа
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.