Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Медийната (не)зависимост в България
 
Интересът към ролята на българските медии се засили след успешния опит за превръщането на част от тях в инструмент за предизвикване и управление на политически кризи (2013 – 2014 г.). Това стана на фона на две дълбоки кризи в българския медиен пазар. От една страна, икономическата криза от 2009-2013 г. унищожи почти половината от рекламния пазар. От друга, старите механизми за финансиране на медиите бяха разрушени в резултат на интернет революцията, експлозията на социалните мрежи и мобилните комуникации.

За разлика от други проучвания на медийната среда, където основен обект и източник на информация са журналисти, мениджъри и собственици на медии, екип на Центъра за изследване на демокрацията анализира съдържанието на публикациите на водещи български медии. Именно чрез анализ на съдържанието се търсят следите от предполагаеми външни виляния и зависимости на медиите, като изводите са подкрепени с количествени данни за плурализма, безпристрастността и балансираността на медиите в конкретен времеви отрязък.

Деструкцията на класическия модел – финансиране от тиражи и продажба на реклама – има две сериозни последици: 1) увеличава се зависимостта на медиите от все по-малък брой спонсори и рекламодатели, и 2) увеличава се уязвимостта на отделните журналисти – медиите са принудени да съкращават своите щатове, което води до липса на капацитет за създаване на аналитични и разследващи материали. Анализът на рекламния пазар показва, че технологичните и икономическите промени в най-голяма степен засягат печатните медии – процес, който се разгръща с особена сила след кризата от 2008 г. Особено тежко е положението на регионалните медии, които поради свития рекламен пазар стават силно зависими от т.нар. договори за медийно обслужване на местните общини. Общият извод е, че в условията на недостатъчно финансиране на медиите, те могат да станат лесна плячка на различни икономически и политически интереси, които или диктуват определена гледна точка при отразяване на политическия живот, или купуват медиен комфорт чрез налагане на табу върху определени теми. Крайно проявление на медийната зависимост е използването на медиите като платформа за директна намеса в политическия живот на страната – явление, известно като „политическа инвестиция“, в която ролята на медиите се свежда до обслужване на частни, обикновено краткосрочни политически амбиции.

В доклада „Медии и политическо влияние“ са представени също изводите от анализа на медийното отразяване на четири обществено значими теми: спирането на проекта Южен поток; дебатите около изграждане на втори лифт над Банско; отразяването на местните избори през 2015г.; кризата на съдържанието при регионалните медии. При всяка тема са посочени пристрастията и дисбаланса при отразяването, които са симптом за различни външни влияния върху редакционната политика на съответните медии. Идентифицирани са различни прийоми за пристрастно отразяване: смесване на факти и оценъчна лексика в заглавията на публикациите; публикуването на платени съобщения или директно копиране на прес-съобщения от заинтересовани страни без да се посочва характера на публикацията; тенденциозно или небалансирано представяне на различните дебатиращи страни. Общият извод е, че съдържанието на медийните публикации показва не толкова липса на многообразие на гледни точки и позиции по важните за страната проблеми, колкото липса на задълбочени журналистически разследвания.

Публикации

Медии и политическо влияние
CSD Policy Brief No. 60: Медийната (не)зависимост: рискове и тенденции
CSD Policy Brief No. 57: Регионалните медии в България: граници на оцеляването
CSD Policy Brief No 49: Собствеността върху медиите в България: състояние и проблеми

Събития

Конференция Медии и политическо влияние
Конференция Регионалните медии в България: граници на оцеляването
Конференция Медиите като инструмент за завладяване на държавата
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.