Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Противодействие на радикализация и терористични заплахи
 

В последното десетилетие противодействието на радикализацията, водеща до прояви на тероризъм, придобива все по-голяма важност за много Европейски държави. Това е въпрос, чиито драматични измерения станаха особено видими с атаките в Париж от 2015 година. Ситуацията в Сирия и Ирак и появата на т. нар. Ислямска Държава доведоха до нови заплахи за сигурността на континента, особено по отношение на Европейските граждани, присъединяващи се към ИД като чуждестранни бойци. Друга притеснителна тенденция е свързана с крайно десният екстремизъм, който в последно време също търпи възход. В отговор на извършените в последните десетилетия терористични актове в Европа, много държави приеха т. нар. „меки“ подходи. Фокусът на тази политика е поставен не само върху предотвратяване на терористични атаки, но и върху идентифицирането и превенцията на процеси на радикализация, които често предхождат употребата на насилие. Такава политика предполага установяване и адресиране на първопричините за радикализацията не по-малко, отколкото прилагането на мерки за контрол на проявленията и.

В много Европейски страни има нужда от провеждането на повече емпирични проучвания относно това как, защо и кога отделни личности и групи се радикализират и какви са факторите, които тласкат някои от тях да преследват целите си чрез насилствени действия. Анализът на причините, водещи до тероризъм е нелека задача, предвид многообразието от фактори, които провокират подобни процеси. Събирането и анализа на емпирични данни обаче, е от голямо значение за формулирането на адекватни политически решения.

Разработването на механизми за превенция и противодействие на радикализацията е дълъг процес, който може да се базира на специално разработени инструменти за разпознаване, наблюдение и оценка на определени рискови признаци. Подобен подход може да бъде основан на участието на широк спектър от публични институции и гражданското общество, както и на създаването на инфраструктура, която да осигури тяхното сътрудничество и ангажирането на местните общности.

Отчитайки предизвикателствата, които феномените радикализация и тероризъм поставят пред Европейските общества, Центърът за изследване на демокрацията разработва методи за мониторинг на процесите и идентифициране на рискови групи в Югоизточна Европа.


Събития

Американската антитерористична политика при Буш, Обама и Тръмп
Рискове от радикализация и екстремизъм в България: към по-ефективни инструменти за извършване на диагностика и оценка
Мониторинг на радикализацията в Централна и Югоизточна Европа: практически инструменти за оценка на риска в подкрепа на по-ефективни политики в ЕС
Светът след Ислямска държава: последици за Европа
Мониторинг и противодействие на рискове от радикализация
Кръгла маса: Противодействие на радикализацията и терористичните заплахи в Европа
Кръгла маса: Оценка на терористичните заплахи
Кръгла маса: Тенденциите при финансирането на тероризма и терористичните операции в Близкия изток
Финансиране на международния тероризъм
Кръгла маса: Финансиране на тероризма


Публикации

Мониторинг на рисковете от радикализация
Ситуационна оценка на тенденциите в екстремизма
Радикализация в България: заплахи и тенденции
Тенденции в процесите на радикализация, потенциално водещи до насилие: национален доклад, Гърция
Национален ситуационен доклад по проблемите на радикализацията 2015, Република Чехия
Феноменът радикализация: обзор на литературата

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.