Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Радикализация в България: заплахи и тенденции
 
Пълен текст (Adobe PDF, 2.82 MB)

Съдържание

Процесите на радикализация днес се развиват с голяма бързина, като крайните проявления на този феномен се наблюдават в световен мащаб. Разрушителните измерения на (насилствената) ислямистка или крайно дясна радикализация стават все по-видими в Европа и поставят нейните общества пред сериозни предизвикателства. Настоящият доклад цели да запълни липсата на по-задълбочени познания за формите и степента на проявление в България на радикализационни процеси, които се наблюдават в световен мащаб. Разглеждат се четири основни форми на радикализация – ислямистка, крайно лява и крайно дясна радикализация, както и футболно хулиганство. Докладът предлага систематичен преглед на рисковете, пред които е изправено българското общество,както и на основните носители на радикални идеи и действия. Направен е опит и да се откроят уязвими групи, в риск от радикализация. Докладът формулира препоръки за подобряване на политиките и институционалната рамка за противодействие на процеси на радикализация в страната. Поставен е акцент върху необходимостта от наблюдение на рисковете и въвеждане на мерки по превенция, както и от подобряване на междуинституционалното сътрудничество и ангажиране на местните общности.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.