Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Прогнозен анализ на предизвикателствата пред обществото и иновативните политики (FLAGSHIP)
 

Проектът FLAGSHIP събира мултидисциплинарен екип с признат опит и успехи както в качествения, така и в количествения прогнозен анализ. Центърът за изследване на демокрацията (ЦИД) е част от това амбициозно изследователско начинание, като допринася със своя опит и експертни познания за прилагане на иновативни изследователски методи (форсайт, работа с големи бази данни, съставяне на индекси) в области като енергийна политика, анти-корупция и сива икономика. Проектът FLAGSHIP започна през януари 2013 и ще продължи през следващите три години.

FLAGSHIP ще анализира връзки и разнообразни сценарии за дългосрочни демографски, правни, икономически, социални и политически процеси в Европа, без да пренебрегва глобалния геополитически контекст. Изследователската дейност на FLAGSHIP цели да постигне добър баланс между подобряването на методологическите подходи и изготвянето на препоръки за политиката, които да подпомагат в дългосрочен план предизвикателствата пред обществото. Резултатът от този опит за прогноза ще бъде изготвянето на набор от конкретни препоръки за европейските институции, както и за всички заинтересовани страни, които се стремят да използват потенциала на прехода и промяната за бъдещето на Европейския съюз.

За повече информация посетете страницата на FLAGSHIP.

На фокус
Брошура на проекта FLAGSHIP (Adobe PDF, 3 MB, на английски език)
Първи брой на FLAGSHIP информационeн бюлетин (Adobe PDF, 731 KB, на английски език)

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.