Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
CSD Brief No. 37: Скритата икономика в България: 2011 – 2012 г.
 
Пълен текст (Adobe PDF, 1,12 MB)

Широкото разпространение на укриване на икономически дейности в Гърция и в други периферни държави–членки на Еврозоната – процес, който е в епицентъра на продължаващата дългова криза в Европа, демонстрира, че точното разбиране на динамиката на скритата икономика е жизнено важно за подобряването на управлението в публичния и частния сектор. В българския случай оценката на скритата икономика е въпрос от особено значение, тъй като страната е изправена пред сериозни предизвикателства във всичките аспекти на това явление – сива, черна и неформална икономика. Тя е още по-наложителна с оглед на ниското равнище на конкурентоспособност на страната и желанието й да участва в европейските инициативи за стабилност и устойчив растеж като „Европа 2020” и пакта „Евро плюс“.

Според Индекса на скритата икономика за 2012 г. на Центъра за изследване на демокрацията, през 2011 – 2012 г. скритата икономика в България е намаляла както сред бизнеса, така и сред населението. Въпреки това настъпилото подобрение е ограничено. Наличието на дълбоки структурни дисбаланси на пазара на труда и на дългосрочни проблеми в качеството на бизнес средата продължават да благоприятстват укриването на икономически дейсности в България.

Публична дискусия: Скритата икономика в България 2011-2012 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.