Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Международни партньорства
 

Центърът за изследване на демокрацията е сред най-големите и влиятелни български неправителствени организации, утвърдили се като надежден партньор на редица национални и международни институции и организации.

На национално ниво, в своята област на компетентност, Центърът има официални представители в редица консултативни органи, създадени към различни български институции като например: Обществен съвет към Министъра на правосъдието, Обществен съвет за консултации към Парламентарната комисия по европейските въпроси, Граждански съвет за консултации към Парламентарната комисия за борба с корупцията, Съвета за наука и иновации към Президента на Републиката, и т.н.
Центърът също е член на редица организации, които работят на регионално, европейско и международно ниво.

SELDI
(Инициативата за правно
развитие в Югоизточна Европа)
Центърът е съ-учредител на Инициативата за правно развитие в Югоизточна Европа - SELDI - мрежа от водещи неправителствени организации, представители на държавни институции и експерти от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Македония, Румъния и Сърбия, които имат за цел изграждането на публично-частна коалиция за правно развитие в тези страни.
CIPE Reform Network
(
Мрежата за реформи на CIPE)
Мрежата за реформи на CIPE обединява лидери от частния сектор, които работят в полза на демократичната и свободна пазарна реформа. Мрежата се координира от Центъра за международно частно предприемачество.
GARNET
(Мрежа за върхови постижения по глобално управление, регионализация и регулация)
Мрежата за върхови постижения по глобално управление, регионализация и регулация: Ролята на ЕС (GARNET) е мрежа от 42 водещи изследователски центрове и университети, координирани от Центъра за изследване на глобализацията и регионализация към Университета на Уоруик.
International Relations and Security Network (ISN)
(Мрежа за международни отношения и сигурност)

Мрежата за международни отношения и сигурност (ISN) предоставя обществени услуги, включващи широка гама от висококачествени и комплексни продукти и ресурси, които имат за цел да насърчат обмена на информация между международни организации, раобтещи в областта на сигурността и професионалисти по целия свят.

IMD World Competitiveness Network
Член на мрежата от 2006 г.
Международната мрежа по конкурентоспособност на обединява изследователски организации, допринасящи за изготвянето на Годишника на световната конкурентоспособност (World Competitiveness Yearbook). Центърът за изследване на демокрацията е официален партньор за България на Центъра за световната конкурентоспособност на IMD.
Global Development Learning Network (GDLN)
(Глобална мрежа за обучение и развитие на Световна банка)
Член на мрежата от 2004 г.
Глобалната мрежа за обучение и развитие на Световна банка обединява над 60 държави в целия свят. Мрежата има за цел да подпомага устойчивото развитие на страните и трайното преодоляване на проблемите с бедността като създава възможности за обучение, обмен на знания и диалог между професионалистите, ангажирани с проблемите на развитието.
Board of Advisors of the International Development Law Organization (IDLO)
(Организацията за
международно правно развитие)
Бордът на съветниците на Организацията за международно правно развитие (IDLO) е консултативен орган за приемане на становища на Асамблеята, който допринася чрез своя опит в изпълнението на целите IDLO. Той извършва и мониторинг на изпълнението на плана за действие на организацията.
Fundamental Rights Platform
(Платформа за основни права)
Член на мрежата от 2008 г.
Платформата за основни права е мрежа за сътрудничество и обмен на информация, чрез която Агенцията за основните права на ЕС ангажира гражданското общество и осигурява условия за тясно сътрудничество със заинтересованите страни. Членовете на платформата имат възможност да участват в целия процес по подготовката и реализирането на изследователските проекти и проектите за повишаване на информираността на Агенцията от първата среща до етапа на оценка на резултатите. Платформата се събира веднъж годишно на заседание, което позволява на Агенцията за основните права да се запознае с проблемите и предложенията на гражданското общество и предоставя форум за обсъждане на актуални въпроси в областта на човешките права. Центърът за изследване на демокрацията е член на Платформата за основни права от 2008 г.
EU-Russia Civil Society Forum
(Форум за гражданско общество ЕС Русия)
Член на форума от 2011 г.
Центърът е съ-учредител на Форума за гражданско общество ЕС - Русия. Форумът е постоянна обща платформа за сътрудничество и координация на организациите на гражданското общество от Русия и Европейския съюз, подкрепяща разработването на общи позиции от групи на гражданското общество; засилване и улесняване на взаимодействието и сътрудничеството между организациите на гражданското общество; подпомагане на интеграцията на Русия с Европа и създаване на общо публично пространство и подкрепа на една бъдеща обща политическа, икономическа, културна и социална интеграция на по-голяма Европа.
UNCAC Coalition
(Коалицията UNCAC)
Член на коалицита от 2011 г.
Коалицията UNCAC е мрежа от организации на гражданското общество в над 100 страни, ангажирани с насърчаване на ратификацията, изпълнението и мониторинга за спазването на Конвенцията на ООН срещу корупцията. Коалицията популяризира ценностите, залегнали в Конвенцията, сред гражданското общество на регионално, национално и международно равнище. Секретариат на Коалицията е Трансперънси Интернешънъл, един от нейните членове-учредители. Центърът за изследване на демокрацията е член на Коалицията от 16 юни 2011 г.
International Network of Research and Research Training EuroPolis
(Международна мрежа за изследвания и обучение ЕвроПолис)
Член на мрежата от 2011 г.
Международната мрежа за изследвания и обучение ЕвроПолис обединява учени и изследователи от 19 университета, държавни и частни изследователски институти от различни европейски страни. Тя съсредоточава своите теоретични и емпирични научно-изследователски дейности върху разнообразните и радикални трансформации, които от 1989 г. насам характеризират в политическо и културно отношение създаването на Европа, нейния демографски състав, правни системи, ценности, визия за света, връзката й със Средиземноморския регион и с други райони. Центърът за изследване на демокрацията е член на ЕвроПолис от 25 март 2011 г.
Rights, Equality and Diversity (RED) Network
(Мрежа за права, равенство и многообразие RED)
Мрежата за права, равенство и многообразие RED е независима изследователска мрежа за създаване и поддържане на система за ранно предупреждение, обединяваща 17 научноизследователски и граждански организации от 17 държави-членки на ЕС. Мрежата има за задача да идентифицира и да се противопоставя на стереотипите, които са основата на расистките и дискриминационни нагласи, реч, действия и инциденти на насилие.
The Stockholm Network
(Стокхолмската мрежа)
Член на мрежата от 2011 г.
Стокхолмската мрежа предоставя платформа за сътрудничество на повече от 130 пазарно-ориентирани мозъчни тръстове от цяла Европа.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.