Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
 
ЦИТАТ

„Република Македония няма друга алтернатива, освен интеграция в ЕС и НАТО. Интеграцията в двата съюза се подкрепя от над 75 % от гражданите. Ние споделяме едни и същи ценности. По време на миграционната криза в ЕС и в хода на редица мисии на НАТО от 2002 г. досега ние доказахме, че Македония е партньор, на който може да се разчита. Амбицията ни е през 2018 г. да получим покана за присъединяване към НАТО и да открием преговорите за присъединяване към ЕС. Готови сме за това и в политически, и в институционален план.“

Зоран Заев, министър-председател на Република Македония по време на международната конференция „Демокрация, която дава резултати: десет години по-късно. Реализиране на пълния потенциал на Западните Балкани“, София, 16 май 2018 г.

"Никой (в България) не разследва политическата корупция, бивши политици в затвора няма", коментира Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията. "Достигнали сме етап на държавна корупция, който наричаме "завладяване на държавата".
В доклад на Центъра е представена потресаваща картина за размерите на корупцията, обхващаща от обществените върхове до обикновените граждани. Повече от един на всеки петима души или общо 1,3 милиона граждани са участвали в корупционни сделки като даване или получаване на подкуп, но през 2015 г. има едва седемдесет и две приключени дела за корупция."

Облаци от корупция са надвиснали над България, докато поема председателството на ЕС, Гардиън, 28 декември 2017 г.

"Центърът за изследване на демокрацията, който има дългогодишен опит в проучването на корупцията в България, e разработил подробен модел за мониторинг на антикорупционните правителствени политики".

Корупцията в Европейския съюз, Служба на ЕП за парламентарни изследвания, септември 2017 г.

Според Центъра за изследване на демокрацията в страната съществува "върховенство на корупцията". В доклад от юли 2016 г. Центърът оценява, че повече от 22% от населението е засегнато от корупция, но са повдигнати обвинения само в 0,01% от всички случаи. Центърът стига до заключението, че корупцията е станала системна, функционира като допълнителен данък върху обществените услуги и държавните институции на практика са приватизирани от техните служители.

Държавен департамент на САЩ, Доклад за правата на човека 2016: България, 4 март 2017 г.

"Публичната подкрепа е от ключово значение за постигането на успех, особено за да се потърси отговорност от политиците по време на избори. Гражданите трябва да споделят отговорността, да съобщават за случаи на корупция, а не да разчитат единствено на институциите за решаване на проблема с корупцията. Законодателството трябва да се прилага ефективно. За да се постигне напрадък, ние се нуждаем от правилните хора на правилните места."

Моника Маковей, член на Европейския парламент по време на кръглата маса на SELDI: Програма за борба с корупцията в Югоизточна Европа след Пакета за разширяване 2016: Как да се прекъсне завладяването на държавата и да се постигне положетелен ефект от разширяването?, 30 ноември 2016 г., Европейски парламент, Брюксел

„Свидетели сме на поведение и дейности, които ни изненадват и ни обезпокояват, но е важно да направим крачка назад и да видим цялата картина. Докладът се опитва да направи точно това и аз мисля, че той ще е полезен на всички нас като политици и като членове на западния алианс. Той е приветствано допълнение към анализа на това как Русия прилага своята външна политика - политика, която изглежда все по-често отхвърля наложения ред в Европа след Студената война.“

Г-жа Катлийн А. Кавалек, заместник-помощник секретар, Бюро по европейски въпроси към Държавния департамент на САЩ по време на представянето на Kremlin Playbook: Разбиране на руското влияние в Централна и Източна Европа, 13 октомври 2016 г., Вашингтон

"Цената на свободата е вечната бдителност. Мисля, че тази концепция е особено вярна, когато става въпрос за борбата с корупцията. Не можем да позволим на корупцията да функционира безнаказано и да се превърне в заместител на върховенството на закона, тъй като в крайна сметка ще унищожи основата, върху която е изградена демокрацията."

Г-н Александър А. Арвизу, заместник-помощник секретар, Бюро по международни въпроси, свързани с противодействието на наркотиците и правоприлагането по време на регионален обществено-политически форум на инициативата SELDI: Противодействие на корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа, 29-30 септември 2016 г., Скопие

„Докладът за оценка на корупцията на Центъра за изследване на демокрацията се фокусира върху най-силната форма на корупция в България – това е завладяването на държавата. От няколко години се констатира, че се е случило недопустимото – административната корупция е отстъпила пред система за корупционни отношения, която позволява дългосрочен привилегирован достъп до обществените ресурси за едни и същи фигури“.

Г-н Росен Плевнелиев, Президент на Република България по време на дванадесетия обществено-политически форум за противодействие на корупцията: Завладяване на държавата и противодействие на административната и политическата корупция в България, 4 юли 2016 г.

“Новият подход на отваряне на глави 23 и 24 в началото на преговорите за присъединяване може да поощри важни дългосрочни реформи, изпълнявани през повече от един правителствен мандат. Държавите трябва да имат реални антикорупционни механизми, които са се доказали и се използват систематично за разкриване на незаконното обогатяване. В последно време обаче страните се насочват към меките превантивни инструменти, като липсва ефективното им прилагане.”

Г-жа Сабине Званепул, координатор “Преговори по присъединяване към ЕС“, ГД “Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия по време на семинара Засилване на устойчивостта срещу корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа, 14 юни 2016 г., Брюксел


"Жените могат да играят важна роля както по отношение на превенцията, така и по отношение на дерадикализацията. Тяхното участие трябва да стане компонент от бъдещи интервенции в тези две области. Същевременно не трябва да се подценява ролята на жените в процесите на радикализация. Въпреки, че се провеждат изследвания в тази област, официалните политики все още не адресират този аспект на радикализацията"

Г-жа Инес фон Бер, старши анализатор в РАНД Европа по време на кръгла маса „Радикализация в югоизточна и централна Европа: Мониторинг и противодействие на ключови тенденции и рискове“, 8 декември 2015 г.


„Антикорупционните политики трябва едновременно да намаляват възможностите за корупция (липсата на прозрачност, концентрацията на власт, бюрокрацията) и да засилват контролните фактори (независима съдебна система и медии, активно гражданско общество и др.)“

Професор Алина Пипиди, Директор, Европейски изследователски център за антикорупция и държавност, Берлин по време на кръгла маса „Създаване на работещи антикорупционни политики в България: успешният опит на европейските страни“, 28 юли 2015 г.


"Работата на неправителствените организации и изследователски институции в областта на борбата с организираната престъпност и корупцията е ключова за формулирането на обосновани и практически ориентирани политики. Развитието на инструменти като Системата за мониторинг на антикорупционните политики (СМАК), които оценяват ефективността на политиките, са изключително важни в тази насока".

Г-жа Анабела Гаго, Ръководител на отдел "Организирана престъпност", Главна дирекция "Миграция и вътрешни работи", Европейска комисия на форума "Мониторинг на прилагането на антикорупционните политики", 12 юни 2015


"Върховенството на закона е ключов основополагащ фактор за присъединяване към ЕС. Съюзът признава, че не е зона, свободна от корупция и е започнал да се справя с това предизвикателство чрез интегриране на мерки за борба с корупцията в повечето области на политиката си. Корупцията не е само политически или морален въпрос, а е практически проблем, който генерира значителни финансови загуби и дава власт на организираната престъпност. Поради това, Европейската комисия непрекъснато работи за приемане на иновативни инструменти и подходи, които да укрепят доброто управление в региона."
Г-н Мортен Юнг, началник сектор „Регионално сътрудничество и програмиране в Западните Балкани“ в Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия по време на обществено-политическия форум на инициативата SELDI: Програма за добро управление на Югоизточна Европа: ролята на гражданското общество и европейските институции, 24 и 25 февруари 2015 г.

"Институтът Ethisphere, глобален лидер в разработването и подобряването на стандартите по бизнес етика, призна постиженията на ръководителите и партньорите на CIPE в областта. Ethisphere отбеляза приноса на д-р Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията и д-р Исус Естанислао, председател на Филипинския институт на корпоративните директори и Института за солидарност в Азия. Центърът за изследване на демокрацията, дългогодишен партньор на CIPE, е лидер в усилията за борба с корупцията в България. Центърът има съществена роля за намаляване на корупцията, насърчаване на прозрачността и отчетността."

Изпълнителният директор и партньорите на CIPE почетени в класация на Ethisphere по бизнес етика, CIPE, 31 декември 2014 г.

“Украинската криза ни напомни, че енергийната сигурност може да бъде въпрос и на национална сигурност, не само за Украйна, но и за много други съюзници на НАТО. Русия без съмнение ще остане основен доставчик за Европа, но след като се появят и други алтернативи, Русия ще стане по-гъвкава при договарянето на условията и цените.”

Г-н Михаел Рюле, Началник на отдел Енергийна сигурност, Нови предизвикателства пред сигурността, Главна квартира на НАТО, по време на международната конференция: енергийна сигурност и Държавния отчетат рисковете, на 27 октомври 2014 г., София

„Мисля, че една от най-важните стъпки, необходими за противодей- ствие на сивата икономика е да се увеличат усилията за промяна на неформалните институции на обществото (нормите, вярванията и ценностите) по такъв начин, че те да съвпадат с нуждите на формалните институции (наредбите, законите). Ние трябва да накараме хората да започнат да купуват това, което правителството им продава. За съжаление, моят опит показва, че това не може да се случи единствено чрез налагането на глоби и ограничения. То изисква целенасочени усилия към насърчаване на своеобразна “култура на отговорността” в гражданите. Което от своя страна налага официалните институции също да се променят, ако те искат гражданите да променят своето отношение към плащането на данъци. Добрата новина е, че това вече се прави в скандинавските страни и те имат дълга традиция, която не просто показва позитивите от тези усилия, но и ни позволява да ги измери във финансово отношение.“

Проф. Колин Уилямс от Университета в Шефийлд по време на научна конференция: Противодействие на сивата икономика и недекларираната заетост, 4 септември 2014 г., София

“Докладът на Центъра за изследване на демокрацията относно управлението на енергийния сектор и енергийната (не)сигурност в България представя дълбочинен анализ на българския енергиен сектор и разкрива някои от основните предизвикателства, пред които е изправена страната в процеса на диверсификация на енергийните източници. Докладът предоставя и полезен инструмент за постигне на обща европейска енергийна политика, основана на конкурентоспособността, сигурността на енергийните доставки и устойчивостта. Радваме се, че имахме привилегията да сме домакини на една от двете публични дискусии във Вашингтон, по време на които беше представен последният новаторски доклад под егидата на програмата Глобална Европа на Wilson Center.”

Г-н Кристиян Ф. Остерман, Wilson Center, по време на публичната дискусия "Енергийната сигурност в Черноморския район", Вашингтон, 19 юни 2014 г.

"Бих искал да поздравя организаторите на това събитие за техните усилия, чрез които са успели да съберат тук водещи фигури от европейската правна практика. Те ще говорят и обсъдят такъв важен и належящ въпрос като рисковете и въздействието, които измамите и корупцията в обществените поръчки имат на целия континент. ... Известно е, че корупцията притежава вродена сила непрекъснато да променя своя характер. През последните няколко десетилетия нейното присъствие се е увеличило в държавната администрация, което я превръща в източник на сериозни и систематични загуби за публичните бюджети. И също така е вярно, че малко други дейности създават по-големи изкушения или предлагат повече възможности за подкупи и изнудване от поръчките в публичния сектор."

Г-н Николас Канелопулос, главен секретар на Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека в Гърция по време на международен семинар: Финансовите интереси на ЕС под заплаха: нови подходи за оценка на риска от измами при обществените поръчки и фондовете от ЕС, 31 октомври - 1 ноември 2013 г.

"Българските домакинства са достигнали границата на възможностите си да покриват разходите си за енергия, което представлява заплаха за енергийната сигурност на страната." Стефанов обясни, че енергийната бедност пречи на българските домакинства и предприятия да диверсифицират енергийните си източници.
Енергийната бедност на българските домакинства застрашава енергийната сигурност на страната, Радио Фокус, 8 октомври 2013 г.

"Вместо подмяна на политики подменяме хора, коментира Руслан Стефанов, програмен директор в Центъра за изследване на демокрацията и един от авторите на изследването "Енергетика и добро управление. Тенденции и политики". Което означава, че порочните и корупционни практики ще се запазят. Ако кадрите ще решат проблемите, вероятно е по-добре да обявим международни конкурси."

Малкото шлемче на БСП: Левицата разпределя позициите в енергетиката между познати лобита, в. Капитал, 5 юли 2013 г.Радвам се, че семинарът е бил успешен и полезен за румънските и българските участници за усъвършенстване на подготовката им за борба с корупцията и организираната престъпност. Важността на подобен международен обмен на опит продължава да расте и ние го смятаме за жизнено необходим за успеха на нашата работа, особено в областта на противодействие на корупцията.

Г-н Тревор Пиърс, Генерален директор, Агенция по тежката и организирана престъпност, Обединено кралство, по повод международния семинар на тема „Европейският опит в противодействието на корупцията в полицията: Австрия, Белгия и Обединеното кралство“, организиран от Центъра за изследване на демокрацията (писмо от 2 април 2013 г.)


Кризата постави акцент върху нестабилността на публичния сектор. Държавите-членки на ЕС губят около 120 милиарда евро всяка година в резултат на корупцията. Ако говорим за възлагане на обществени поръчки, този показател е 20-25% от подписаните договори. Необходимо е трансгранично сътрудничество в борбата с престъпленията на европейско и национално равнище. Пакетът на ЕС за борба с корупцията е стъпка в правилната посока.

Г-жа Мария Асениус, началник на кабинета на комисар Малмстрьом, ГД „Вътрешни работи” по време на регионален семинар: Анти-корупционан доклад на ЕС, София, 10 - 11 декември 2012 г.


Цикълът на формиране на европейската политика за борба с престъпността е базиран върху следните четири стъпки:
  • Разработване на политика базирана на „Оценката на заплахата от тежката и организиранта престъпност в Европейския съюз“;
  • Определяне на приоритетите и вземане на решения от Съвета. За всеки от формулираните приоритети с е изготвя многогодишен стратегически план за действие;
  • Прилагане и мониторинг на оперативните планове за действие;
  • Оценка на резултатите и използването им в следващия цикъл.

Мишел Кийе, заместник-директор на Европол, по време на представянето на доклада Оценка на заплахите от тежката и организираната престъпност в България в Народното събрание, 3 април 2012 г.

Необходимо е да познаваме заплахите на 21-ви век, идващи от нетрадиционни източници като кибертероризма, връзките между организираната престъпност и международния тероризъм, енергийната сигурност. Отношението към тези заплахи трябва да бъде проактивно в противовес на по-реактивната политика за сигурност на двадесети век. По този въпрос е нужно по-голямo сътрудничество между развиващите се и развитите страни, основаващо се на три компонента: сигурност, икономическо развитие и утвърждаване върховенството на закона и демократичното управление.

Генерал Джеймс Джоунс, бивш върховен главнокомандващ на Обединените въоръжените сили на НАТО в Европа и бивш съветник по въпросите на националната сигурност в администрацията на Барак Обама по време на публична дискусия Национална и международна сигурност през 21 век, 28 юли 2011 г.


Противодействието на контрабандата и всякакъв вид измами е споделена отговорност, изискваща спешни и канализирани действия на всички нива, т.е. от страна на Европейската комисия, страните членки и съседните страни в региона. По тази причина бих искал да благодаря на Агенция „Митници” и на Центъра за изследване на демокрацията за подетата инициатива да се организира такава конференция. Нейното навременно провеждане, убеден съм, ще допринесе за укрепване на сътрудничеството и изграждането на силни партньорства, които съвместно ще доведат до разрешаването на проблема с контрабандата на цигари.

Изказване на г-н Кристиян Вангрийкен, началник отдел за международна координация на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз” на Европейската комисия по време на международна конференция „Противодействие на контрабандата на цигари на Балканите”, 2 и 3 юни 2011 г.


Докладът на Центъра за изследване на демокрацията (Енергетика и добро управление) отлично очертава основните предизвикателства пред които страната е изправена. За нас е очевидно, че правителството и неговите партньори от известно време вече са подготвени и имат възможност да направят избор и да послужат като пример за прозрачност в енергийния сектор в региона. Ние от Инициативата за прозрачност в добивната промишленост сме убедени, че прозрачността е добър начин да се борим с корупцията. Прозрачността също така гарантира и по-ниски цени.

Йонас Моберг, Ръководител на международния секретариат, Инициатива за прозрачност в добивната промишленост по време на обществено-политическия форум Енергетика и добро управление: тенденции и политики, 18 януари 2011 г.


Европол изготвя ежегодно Анализ на заплахата от организираната престъпност. Докладът е продукт на Европол с принос на държавите членки и на трети страни. Този документ се опитва да определи приоритетите за борбата с организираната престъпност. Организираната престъпност има стратегия, затова ние трябва да имаме контрастратегия. По-важно е да се погрижим глобално да идентифицираме престъпните групи. Особено важно за постигане на тези цели е сътрудничеството на правоприлагащите органи с академичната общност.

Жан-Доминик Ноле, началник отдел „Анализ и информация”, Европол по време на кръгла маса Оценка на риска от организирана престъпност, 18 юни 2010 г.

Постигането на енергийна независимост е трудна задача. Изискват се много време и усилия, ясна визия, стратегически партньорства, активно планиране и изпълнение и осезаеми резултати. Както неведнъж съм подчертавал, изборът на национална енергийна политика от сегашното правителство ще определя живота на идните поколения в България и в региона.

Посланик Джеймс Уорлик, Посолство на САЩ в България по време на кръгла маса: Енергийна политика и енергийна диверсификация, 18 май 2010 г.

Противоположното понятие на диверсификацията е монополът... това е ситуацията, в която попадат повечето от нашите страни, когато липсва диверсификация. Това създава проблеми при осигуряването на адекватни доставки на енергия. Енергийните доставки биха могли да се прекратят, понякога по причини, които нямат нищо общо с вашата страна. Монополът също така силно ограничава възможността за влияние върху цените. А монополистът налага цени, каквито той пожелае. И ако нямате други алтернативи, и ако това е критичен елемент на националната ви икономика и националната ви сигурност, към кого ще се обърнете? Какво трябва да направите, за да се гарантира, че при тези обстоятелства ще имате максимална диверсификация?

Посланик Джон М. Ордуей, Временно управляващ Посолството на САЩ по време на кръгла маса: Енергийна диверсификация и енергийна сигурност, 5 октомври 2009 г.

В този момент на глобална икономическа криза никой от нас не може да си позволи огромната цена на престъпността и корупцията. И в този момент, след две десетилетия на жертви и болезнен преход, никой не може да търпи злоупотребата дори с най-малката сума от предоставените от ЕС помощи. След всичко добро и позитивно, което беше постигнато в страната, никой от нас няма да отрече, че е време негативният образ от заглавията на новините и нарисуваната сатиричната картина да бъдат заменени от ясни доказателства за резрешени проблеми и за по-добро бъдеще, което се гради.

Г-жа Нанси Макълдауни, Посланик на САЩ в България по време на Десетия годишен антикорупционен форум, 28 януари 2009 г.Държавата губи или има необлагаеми доходи в размер на 3 млрд. 700 млн. Като изчислим към тази сума каква е загубата в „Задължителни осигурителни вноски”, ще видим, че тя е в размер на 1 млрд. 254 млн., което представлява разходът за пенсии такива каквито планираме те да бъдат през 2009 г., за три месеца.

Мария Мургина, директор на Националната агенция за приходите, кръгла маса „Сивата икономика в България по време на икономическа криза”, 3 декември 2008 г.Сега не е моментът да се отпускаме, потупвайки се по рамото за добре свършената работа. Трябва да се избегне узурпацията на правителството от шепа властни елити, които монополизират достъпа до политическите институции и публичната администрация. Това може да бъде постигнато само чрез осигуряване на конкурентност и гражданско участие.

Посланик Джон Байърли на откриването на международната конференция „Демокрацията, която доставя резултати”, София, 21 май 2008 г.Центърът за изследване на демокрацията беше един от първите участници в демократичните промени в България, които американското правителство подкрепи. Вие всички сте запознати с разностранния характер на дейността на Центъра. Горди сме, че най-успешното партньорство на американското правителство с Центъра е в борбата с корупцията.

Изказване на американския посланик Джон Байрли по време на честването на десет годишнината от формирането на анти-корупционните коалиции, 23 юли 2007 г.За да се подобри инфраструктурата и обслужването на гражданите и бизнеса в България е крайно необходимо да бъде постигнат баланс на публичните и частните инвестиции. Една от основните пречки за това е липсата на ефективни механизми за ефективно и прозрачно участие на частните фирми в предоставянето на обществени услуги. Изработването на законодателна рамка за публично-частното партньорство, чиито радетели са Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за международно частно предприемачество, ще допринесе не само за преодоляване на проблемите в сферата на обществените услуги, но и за по-голяма прозрачност, отчетност и демократизъм в управлението.

Д-р Джон Съливан, Изпълнителен директор на Центъра за международно частно предприемачество (CIPE) на кръглата маса на тема „Изграждане на публично-частни партньорства: опитът на България”, 13 юни, 2007 г."НАТО не може да свърши всичко и не може да бъде навсякъде, но ако стратегически успеем да изберем времето и мястото можем да променим нещата. Трансформацията, която се извършва в момента, трябва да бъде подкрепена финансово и да бъде последователна, за да можем да трансформираме алианса по начин, който да доведе до съществена промяна в колективната сигурност през 21-ви век. За да стане промяната реалност трябва да бъдем по-енергични, да реагираме навреме и бързо във всички бъдещи операции."

Ген. Джеймс Джоунс, Главнокомандващ силите на НАТО в Европа, по време на Третата конференция по сигурността, 19-20 ноември, 2005 г."Законодателната рамка осигури по-голяма прозрачност в приватизацията през последните години, но все още съществуват опасения доколко отворен е този процес при сделките от национален мащаб. Според Коалиция 2000 ("Антикорупционните реформи в България, София, 2005) прилагането на Закона за приватизация и следприватизационен контрол е "противоречиво и свързано с чести промени и отлагания. Въвличането на административния съд и прокуратура в приватизацията на Българската телекомуникационна компания и Булгартабак Холдинг породи основателни съмнения за независимостта на съдебната система и наличието на сериозен корупционен и политически натиск върху нея."

Прилагане на стандартите и кодексите за фискална прозрачност в България, доклад на Международния валутен фонд, август 2005 г."България се намира в повратен момент от процеса по присъединяването си и е необходимо без забавяне да осъществи видим и значителен напредък и да покаже, че споделя ценностите на Европейския съюз. За да осъществи необходимите реформи и най-вече реформата на съдебната власт, България се нуждае от политическо съгласие и ясен дългосрочен поглед върху функционирането на един от крайъгълните камъни на демокрацията. Привеждането на досъдебната фаза в съответствие с изискванията на ЕС задължава да се извърши много сериозна работа за кратко време. В тази връзка особено важно е да бъдат преодолени различните корпоративни интереси. Аз обаче съм уверен, че вие ще успеете, тъй като това е нашето общо желание - да гарантираме пълноправното членство на България в ЕС от януари 2007 г."

Джонатан Фол, директор на дирекция "Правосъдие, свобода и сигурност" в Европейската комисия, на международната конференция Съдебната власт в България в контекста на присъединяването към ЕС: реформа на следствието и прокуратурата, 8-9 април, 2005 г., София"Сигурността и стабилността в Югоизточна Европа е застрашена от организираната престъпност, корупцията, нелегалната имиграция, трафика на хора и незаконната търговия с оръжие. Тези дейности отслабват правителствата и създават лош имидж на страните в региона. Предприети са много мерки за противодействие на тези заплахи, но още много остава да се направи. Особено важно е да се осигури върховенство на закона. Полицията и съдебната власт трябва да бъдат едновременно силни, но и отговорни и независими, както и да се осигури по-голяма сигурност на границите."

Посл. Алесандро Минуто Рицо, Заместник-генерален секретар на НАТО на международната конференция по сигурността, 29-30 окт., 2004 г."Експортният контрол на малки оръжия е сравнително добър и делът на България в нелегалната търговия е малък, но в същото време не съществуват механизми за контролиране на оръжията вътре в страната, заключава доклад на българския Център за изследване на демокрацията и британската Сейфъруърлд. Двете неправителствени организации призовават към по-стриктен контрол върху малките оръжия и повече прозрачност върху търговията с оръжия в България. "С увеличаване на заплахата от тероризма искаме да сме сигурни, че нашите оръжия ще попаднат в наши приятели и че нашите войници няма да бъдат простреляни с автомати направени в България", каза Филип Гунев, един от авторите на доклада."

The Wall Street Journal, 6 април, 2004 г."Центърът за изследване на демокрацията е неправителствена организация с висока репутация в България, добре позната с активната си дейност за насърчаване на процеса на реформи чрез изследване, мониторинг, изграждане на партньорства, законотворчество и обучение. Включването в Глобалната мрежа за обучение и развитие е много навременно, защото целите на мрежата да обменя знания и да осигурява модули за обучение, базирани на съвременни технологии, съвпада с целите на Центъра за изследване на демокрацията. С потенциала, който има Центъра и перспективите за присъединяване към ЕС ние вярваме, че организацията е добре подготвена да обменя знания и да обучава всички участници в мрежата."

Шигео Катсу, Вице-президент на Световната банка за Европа и Централна Азия по време на откриването на Центъра за дистанционно обучение, 22 март 2004 г."Безспорен е приносът на инициативата Коалиция 2000 към повишаването на обществената чувствителност и ограничаването на корупцията в българското общество чрез партньорство на широка основа между държавни институции, неправителствени организации и експерти. Ежегодният Доклад за оценка на корупцията е подходящ израз на увеличаващата се загриженост и чувствителност на българското общество към противодействието на корупцията чрез балансирана и реалистична преценка на ситуацията."

Хосе Лопес-Хорин, Посланик на Испания, на Шестия обществено-политически форум на Коалиция 2000, 17 февруари 2004 г."Един от основните проблеми в противодействието на корупцията в страните в преход е краткият живот на поетите политически ангажименти. Политиката в подобни "чувствителни" сфери и институциите, отговорни за прилагането й, често се провалят поради непостоянната политическа воля. Конвенцията за борба с корупцията на ООН може да има особено важно значение за изграждане на механизъм за техническа помощ в области, в които правителствата, провеждащи реформи, се нуждаят от външна подкрепа."

Д-р Огнян Шентов, Бюлетин на ООН, декември 2003 г."Югоизточна Европа вече не е "бурето с барут" на стария континент. Все по-малко вероятно е завръщане към старите конфликти... Прогресът трябва да продължи...страните в региона трябва да продължат да изграждат демокрацията, да изкоренят престъпността и корупцията и да установят правов ред".

Лорд Джордж Робъртсън на конференцията "Към общ дневен ред на сигурността в ЮИЕ", 5-6 септ., 2003 г., София
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.