Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Серия от видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN): Управление и антикорупция - сесия 1
 
На 27 януари 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията и Световна банка - София организираха първата видеоконференция от серията “Управление и анти-корупция” на Глобалната мрежа за обучение и развитие. За участие във видеоконференциите е подбрана група от млади лидери от централните и местни правителства, парламентите, гражданското общество, медиите, частния сектор и академичната общност на Босна и Херцеговина, България, Литва, Полша, Сърбия и Черна гора.

На първата сесия “Предизвикателствата пред управлението. Историята на региона: поглед върху периода на дълбока икономическа и институционална промяна” говорителите Даниел Кауфман от Световна банка и Франциско Кордона, СИГМА, ОИСР представиха основните концепции на доброто управление - отговорност, ефективност, прозрачност и легитимност. Противно на широкоразпространеното убеждение, изследванията на Световна банка показват, че в глобален мащаб няма подобрение на управлението за последните 20 години. В много страни липсата на политическа воля за реформи води до симулиране на усилия за подобряване на качеството на управление – създаване на множество закони и агенции за борба с корупцията, с припокриващи се цели, липса на координация и без реални правомощия.

Презентациите на двамата лектори търсят отговор на редица важни въпроси за изграждането на успешни стратегии за подобряване на управлението:
 • Възможно ли е точното измерване на качеството на управление? Каква е точната дефиниция за добро управление и кои са неговите елементи?
 • Как се отразява качеството на управление върху дългосрочния икономически растеж и еднозначна ли е зависимостта между двете величини?
 • Как ще се отрази на страните от Източна Европа изграждането на единно европейско административно пространство?


 • Rethinking Governance, Challenging Orthodoxy from an international empirical perspective—towards new strategies– презентация на Даниел Кауфман, Световна банка
  Презентация на Франциско Кордона, СИГМА, ОИСР
  Програма на всички сесии от серията видеоконференции “Управление и анти-корупция”
  Български анти-корупционен портал
  Страница “Корпоративно Управление” на Световна банка
   
  CSD.bg
   
  E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
     © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
  Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
  Можете да посетите новия ни сайт тук.