Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Английско-български речник по корпоративно управление
 

Виж текста на Речника

Практиката на стопанския живот в България, а и в останалите страни от Югоизточна Европа, все повече показва, че успехът на прехода изисква както промяната на собствеността така и изграждането на съответна институционална среда, в която частната собственост може да функционира ефективно и да се ангажира с обществено продуктивна дейност. Това условие е особено важен компонент за намирането на подходящи механизми, чрез които икономическите единици да бъдат управлявани отговорно, икономически рационално и в интерес на техните собственици. Трудностите, свързани с намирането и ефективното налагане на такива механизми формират проблематиката на корпоративното управление.

Настоящият речник е първото специализирано издание от този вид в областта на корпоративното управление. Той е част от проекта "Корпоративното управление и средствата за масово осведомяване", който се изпълнява от Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията. Целта на речника е да окаже ефективна помощ на широк кръг от работещи в областта на медиите, ангажирани с отразяване, анализиране и коментиране на състоянието и развитието на фирмите в България. Той ще подпомогне както разбирането на процесите, които протичат във фирмите, така и тяхното точно и обективно отразяване, които са така нужни за широката публика.


Речникът е в джобен формат и съдържа около 300 широко използвани термина и терминологични съчетания от най-динамично развиващата се област на корпоративното управление, а също така и от областта на правото, счетоводството и финансите, борсите и данъчната дейност. Стремежът на авторите е бил да се намери възможно най-правилния превод или езиков еквивалент на английския термин, а за много понятия са включени допълнително уточняващи пояснения. Термините, представени на официално приетия английски правопис и транскрипция, са групирани в края на речника в показалци на двата езика.

При съставянето на речника са използвани основно два източника: "In Search of Good Directors: Corporate Boards in Market and Transition Economies", (CIPE, US, 1998) и "Handbook of Corporate Governance and Selected Basic Financial and Accounting Terms", (June 1994, Mosсow). Стремежът на съставителите е бил да се даде не само директен превод от английски на български на дадената категория или понятие, но и да стане ясна съответната управленска или икономическа концепция, която стои зад конкретния термин.

Речникът е предназначен за широк кръг читатели, като корпоративни мениджъри и акционери, финансисти и брокери, банкери, студенти и преподаватели и за всеки, който се занимава с бизнес.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.