Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
 

ДЕВЕТИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

23 април 2007 г
Програма

Резиденция "Бояна", Дом 2


11:00 - 11:30

Откриване

Д-р Огнян Шентов, Председател на УС, Център за изследване на демокрацията

Г-н Джон Байърли, Посланик на САЩ

12:00

Антикорупционните реформи в България: основни резултати и рискове

Г-н Александър Стоянов, Директор, "Витоша рисърч"

Г-н Константин Пенчев, Председател, Върховен административен съд

Г-н Борис Велчев , Главен прокурор на Република България

Проф. Валери Димитров, Председател на Сметната палата

Г-н Бойко Борисов, Кмет на гр. София

Г-н Фернандо Понс Канто , Първи секретар, Представителство на Европейската комисия в България

Г-н Николай Василев, Министър на Държавната администрация и административната реформа

Г-н Румен Ненков, Заместник-председател на Върховния касационен съд и Председател на Комисията за борба с корупцията към Висшия съдебен съвет

Г-н Румен Петков, Министър на вътрешните работи и Председател на Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет

Г-н Стамен Тасев, Изпълнителен директор, Български форум на бизнес лидерите

Г-н Стоил Сотиров, Съдия във Върховния Касационен съд и Председател на Съюза на съдиите в България

Г-н Божидар Божинов, Председател, Българска търговско-промишлена палата

Г-н Камен Колев, Заместник-председател, Българска стопанска камара


13:00 Закриване

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ
The web page you are trying to reach is no longer updated and has been archived.
To visit us, please click here.