Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Антикорупционните реформи в България: основни резултати и рискове
 

Съдържание
Пълен текст (PDF, 3.70 Mb)

В настоящия доклад се прави оценка на състоянието и тенденциите в разпространението на корупцията през 2006 и началото на 2007 г. Този период е свързан с едно от най-важните събития в новата българска история – присъединяването на България към Европейския съюз, очертавайки новите рискове и предизвикателства пред
антикорупционните усилия на българската държава и общество.
Във все по-голяма степен факторите, които влияят върху разпространението на корупцията, придобиват международен характер, а ефективността на антикорупционните инициативи все повече се определя от съгласуваните действия на европейските страни.
Анализът на тези международни измерения и предизвикателства при противодействието на корупцията са важен акцент на доклада.


Медиите за доклада
Предишните доклади за оценка на корупцията

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ
The web page you are trying to reach is no longer updated and has been archived.
To visit us, please click here.