Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Оценка на руския икономически отпечатък в Западните Балкани: рискове от корупция и завладяване на държавата
 
Пълен текст (Adobe PDF, 3.22 MB, на български език)
Пълен текст (Adobe PDF, 3.15 MB, на английски език)

Пълен текст (Adobe PDF, 3.13 MB, на македонски език)
Пълен текст (Adobe PDF, 3.10 MB, на сръбски език)

През последното десетилетие Западните Балкани се превърнаха в един от регионите, в които Русия интензивно се опитва да засили присъствието си. За да се изясни ефектът от взаимодействието между съществуващите управленски дефицити и капиталовите потоци към региона от страни с авторитарен режим, Центърът за изследване на демокрацията с подкрепата не Центъра за международно частно предприемачество, Вашингтон и в сътрудничество местни партньори от Западните Балкани подготви оценка на руското икономическо влияние в Сърбия, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина. Макар в абсолютна стойност руските инвестиции в региона да са нараснали с повече от 3 милиарда евро, след международните санкции, последвали анексирането на Крим, отпечатъкът на Русия като дял от икономиката на Западните Балкани намалява или е в застой. Руското икономическо присъствие в Западните Балкани е концентрирано в малък на брой стратегически бизнес сектори като енергетика, банкиране, металургия и недвижими имоти. Тъй като и четирите икономики, предмет на настоящия анализ, са относително малки и зависими от вноса на енергийни ресурси, експанзията на руския капитал в региона се превръща в източник на уязвимост. Прекалено голямата зависимост от руския внос се използва за упражняване на натиск върху правителствата при взимането на стратегически решения не само в сферата на диверсификацията и либерализацията на енергийния пазар, но и във връзка със санкциите спрямо Русия и разширяването на НАТО и ЕС. За читателите от Западните Балкани текстът е наличен на македонски и сръбски на връзките по-горе.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ
The web page you are trying to reach is no longer updated and has been archived.
To visit us, please click here.