Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Мониторинг на антикорупцията в Европа. Оценка на антикорупционните политики и измерване на корупцията
 
Пълен текст (Adobe PDF, 3.58 MB)

Корупцията и мерките за нейното противодействие са обект на значително политическо и изследователско внимание до степен, която предполага, че всички аспекти на явлението са проучени. Въпреки това корупцията се оказва изключително издръжлива и винаги намираща нови пролуки за разпространение. Поради това, за да са ефективни антикорупционните усилия, трябва непрекъснато да се търсят новаторски методи за анализ и превенция.
В отговор на тази необходимост, настоящият доклад се опитва да свърже оценката на антикорупционните мерки с измерването на самата корупция. Системата за мониторинг на антикорупционните мерки (СМАК) беше разработена с разбирането, че иновациите в антикорупцията са толкова важни, колкото иновациите в други обществени и икономически области. СМАК предоставя на антикорупционните специалисти точен инструмент за детайлно оценяване на прилаганите политики.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ
The web page you are trying to reach is no longer updated and has been archived.
To visit us, please click here.