Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Доклад за оценка на корупцията
 
Докладите за оценка на корупцията представят обобщена оценка на състоянието и динамиката на корупцията в българското общество и на усилията за противодействие на корупцията през съответната година. Докладите следват следната структура:

А. Създаване на обща институционално-правна среда за овладяване на корупцията.
Б. Реформата в съдебната система
В. Борбата срещу корупцията в стопанската сфера
Г. Ролята на гражданското общество
Д. Динамика на корупционното поведение и промяна на обществените нагласи към корупцията
Е. Международното сътрудничество срещу корупцията

Доклад за оценка на корупцията 2018: Корупцията в частния сектор в България
Доклад за оценка на корупцията 2016: Завладяване на държавата. Противодействие на административната и политическата корупция
Доклад за оценка на корупцията 2014: Антикорупционни политики срещу завладяването на държавата
Доклад за оценка на корупцията 2009: Престъпление без наказание: противодействие на корупцията и организираната престъпност в България
Доклад за оценка на корупцията 2007: Антикорупционните реформи в България: основни резултати и рискове
Доклад за оценка на корупцията 2006: Антикорупционните реформи в България на прага на членството в Европейския съюз
Доклад за оценка на корупцията 2004: Антикорупционните реформи в България
Доклад за оценка на корупцията 2003
Доклад за оценка на корупцията 2002
Доклад за оценка на корупцията 2001
Доклад за оценка на корупцията 2000
Доклад за оценка на корупцията 1999
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ
The web page you are trying to reach is no longer updated and has been archived.
To visit us, please click here.